Anslut dig till vårt nätverk!

Europeiska kommissionen

Kommissionen godkänner ändring av det tyska stödsystemet för sjötransporter, inklusive budgetökning

DELA MED SIG:

publicerade

on

Europeiska kommissionen har godkänt, enligt EU:s regler för statligt stöd, ändringen av en befintlig stödordning för att stödja sjötransportsektorn i Tyskland. Enligt den befintliga ordningen, som senast godkändes av kommissionen enligt EU:s regler för statligt stöd i juni 2020, skulle rederier som anställer sjöfolk ombord på berättigade fartyg kunna dra fördel av en sänkning av sociala avgifter för sina sjöfolk.

Tyskland anmälde följande ändringar av systemet till kommissionen: i) Förlängningen av systemet till den 31 december 2027. ii) utvidgningen av systemet från fartyg som är registrerade i det tyska sjöfartsregistret till att omfatta alla berättigade fartyg som är registrerade i ett fartygsregister för det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). (iii) en ökning av budgeten för det befintliga systemet med 2.5 miljoner euro per år (från 44 miljoner euro till 46.5 miljoner euro per år).

Kommissionen fann att systemet, i dess modifierade form, överensstämmer med kommissionens tolkning av riktlinjerna för statligt stöd till sjötransporter, eftersom det kommer att bidra till konkurrenskraften för EU:s sjötransportsektor, samtidigt som det ökar sysselsättningen och säkerställer lika villkor i EU. Mer information kommer att finnas tillgänglig på kommissionens konkurrens hemsida, i offentligt fall registret under saksnummer SA.64783.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend