Anslut dig till vårt nätverk!

Maritime

EU:s hamnar återhämtar sig efter pandemiska störningar

DELA MED SIG:

publicerade

on

År 2022 hanterades totalt den totala bruttovikten av sjöburen frakt EU portar uppskattades till 3.48 miljarder ton, vilket var en ökning med 0.8 % jämfört med 2021 (3.45 miljarder ton). Pandemiavbrott ledde till en minskning med 7.3 % 2020 (jämfört med 2019), men 2021 (+3.9 %) var redan ett mer positivt år, med data som visade en partiell återhämtning från 2019. 

Jämfört med 2007 var den årliga förändringstakten för bruttovikten av sjöburen frakt fram till 2022 2.8 %. Den årliga förändringstakten mellan 2015 och 2022 var 3.1 %, vilket visar en nästan stadig tillväxt.  

Denna information kommer från datum om sjötransporter som nyligen publicerades av Eurostat. Den här artikeln presenterar en handfull resultat från den mer detaljerade artikeln om statistikförklaring om sjöfrakts- och fartygsstatistik.

Infografik: Bruttovikt av sjöburen frakt hanterad i alla hamnar, miljoner ton, EU, 2007-2022

Källdatauppsättning: mar_mg_aa_cwh

Nederländerna är fortfarande det viktigaste sjöfartstransportlandet

Nederländerna förblev det största EU-landet för sjöfraktstransporter 2022. Nederländska hamnar (Rotterdam, Amsterdam och Zeeland) hanterade 565 miljoner ton gods (+9 miljoner ton jämfört med 2021), vilket var 16 % av den totala volymen sjöburet gods som hanterades förra året i EU. 

Rotterdam in the Netherlands (427 million tonnes), Antwerpen-Bruges in Belgium (254 million) and Hamburg in Germany (103 million), all located on the North Sea coast, maintained their positions as EU’s top three ports in 2022, both in terms of the gross weight of goods handled and volume of large containers handled in the ports, accounting for more than a fifth of the total (22.5%). 

Jämfört med 2021 minskade antalet hanterade ton 2022 mest i den grekiska hamnen Pireus (-8.8 %), Bremerhaven i Tyskland (-8.6 %) och Valencia i Spanien (-7.1 %). Däremot ökade den mest i Gdańsk i Polen (+40.3 %), Cartagena i Spanien (+17.3 %) och i Constanţa (+15.2 %) i Rumänien.

Annons
Stapeldiagram: Topp 5 EU-hamnar som hanterar gods, miljoner ton, 2012, 2021 och 2022

Källdatauppsättning: mar_mg_aa_pwhd

Mer information

Metodanteckningar

Från och med 2022 har hamnarna Antwerpen och Zeebrugge slagits samman och uppgifterna rapporteras under det nya hamnnamnet Antwerpen-Bruges. Det finns ett avbrott i tidsserier från 2021 på grund av metodologiska förbättringar av data som rapporterats av Nederländerna.

Om du har några frågor, vänligen besök kontakta sida. 

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.
Annons

Trend