Anslut dig till vårt nätverk!

Österrike

Kommissionen godkänner ett österrikiskt lönesubventionssystem på 60 miljoner euro för att stödja säsongsbetonade företag som drabbats av coronavirus-pandemin

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Europeiska kommissionen har godkänt ett österrikiskt lönesubventionssystem på 60 miljoner euro för att stödja säsongsbetonade företag som drabbats av coronavirus-pandemin och de obligatoriska nedläggningsåtgärder som den österrikiska regeringen införde mellan 22 november och 12 december 2021 (17 december 2021 i Oberösterreich) för att förhindra spridning av viruset. Ordningen godkändes inom ramen för det statliga stödet Tillfälligt ramverk. Enligt systemet kommer det offentliga stödet att ha formen av lönesubventioner som täcker en del av lönekostnaderna för de anställda som inledde anställningsförhållandet mellan 3 november och 12 december 2021 (17 december för Oberösterreich).

Åtgärden syftar till att ge tillfälligt stöd tills de berättigade företagen kommer att kunna ansöka om korttidsarbetsprogrammet (kallat "Kurzarbeit"), som täcker lönekostnaderna för arbetare som har varit anställda i minst en hel kalendermånads lön. Åtgärden kommer att hjälpa säsongsbetonade företag att täcka sina lönekostnader, att återuppta sin verksamhet och att undvika permitteringar. Kommissionen fann att det österrikiska systemet överensstämmer med villkoren i den tillfälliga ramen. I synnerhet, (i) åtgärden kommer att hjälpa företag som är särskilt drabbade av coronavirusutbrottet och syftar till att undvika uppsägningar; (ii) de månatliga lönesubventionerna kommer inte att överstiga 80 % av den gynnade personalens månatliga bruttolön; och (iii) stödet kommer att beviljas senast den 30 juni 2022.

Kommissionen drog slutsatsen att åtgärden är nödvändig, lämplig och proportionell för att avhjälpa en allvarlig störning i en medlemsstats ekonomi, i enlighet med artikel 107 b FEUF och villkoren i den tillfälliga ramen. På denna grund godkände kommissionen åtgärden enligt EU: s regler för statligt stöd. Mer information om det tillfälliga ramverket och andra åtgärder som vidtagits av kommissionen för att hantera den ekonomiska effekten av koronaviruspandemin kan hittas här. Den icke-konfidentiella versionen av beslutet kommer att göras tillgänglig under ärendenummer SA.101086 i statligt stöd register på kommissionens konkurrens webbsajt.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

trend