Anslut dig till vårt nätverk!

Europeiska kommissionen

Statligt stöd: Kommissionen godkänner ett franskt program på 150 miljoner euro för utveckling av skogsbruk och anpassning av skogar till klimatförändringar

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Europeiska kommissionen har godkänt ett franskt stödprogram på 150 miljoner euro enligt EU:s regler för statligt stöd som syftar till att utveckla skogsbruket och anpassa skogarna till klimatförändringar. Systemet kommer att delvis finansieras genom faciliteten för återhämtning och motståndskraft (FRR), efter kommissionens positiva bedömning av den franska planen för återhämtning och motståndskraft och dess antagande av rådet. Stödet kommer att ha formen av direkta subventioner till privata ägare eller deras förvaltningsföreningar såsom skogsekonomiska och miljömässiga intresseorganisationer och skogskooperativ. Även offentliga organ och ägare kommer att kunna dra nytta av åtgärden.

Åtgärden kommer att finansiera investeringar som syftar till att anpassa skogsbestånden till klimatförändringar, samt investeringar som är gynnsamma för att fånga upp kol från luften, bevara den biologiska mångfalden och förbättra ekosystemtjänsterna. Det kommer att gälla till och med den 31 december 2022. Kommissionen har bedömt det franska systemet på grundval av EU:s regler för statligt stöd, och i synnerhet på grundval av dess riktlinjer för statligt stöd från 2014 inom jordbruks- och skogsbrukssektorerna och på landsbygden. Kommissionen noterade att det planerade stödet kommer att bidra till EU:s mål att bland annat främja en effektiv resursanvändning för att uppnå smart och hållbar tillväxt, i linje med den europeiska gröna avtalen. Dessutom fann kommissionen att eventuell snedvridning av konkurrensen orsakad av statligt stöd kommer att hållas till ett minimum.

På grundval av detta har kommissionen dragit slutsatsen att åtgärden är i linje med EU:s regler om statligt stöd. Kommissionen bedömer som en prioritet de åtgärder som involverar statligt stöd som ingår i de nationella återhämtningsplanerna som presenteras enligt FRR och har gett vägledning och stöd till medlemsstaterna under de förberedande faserna av de nationella återhämtningsplanerna, för att underlätta en snabb utplacering av FRR. Mer information finns på webbplatsen för kommissionens generaldirektorat för konkurrens i registret över statligt stöd, under nummer SA.61929.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

trend