Anslut dig till vårt nätverk!

Cypern

Kommissionen godkänner ett cypriotiskt program på 2 miljoner euro för att stödja privata investeringar i innovativa små och medelstora företag

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Europeiska kommissionen har godkänt, enligt EU:s regler för statligt stöd, ett uppskattat cypriotiskt program på 2 miljoner euro för att stödja privata investeringar i innovativa små och medelstora företag (SMF). Åtgärden bidrar till genomförandet av Cyperns plan för återhämtning och motståndskraft (”RRP”), enligt positiv bedömning av kommissionen och som antagits av rådet, inom ramen för faciliteten för återhämtning och motståndskraft (”RRF”).

Stödet kommer att ha formen av en inkomstskattelättnad till förmån för privata investerare, både fysiska personer och företagsinvesterare, som beslutar sig för att investera i innovativa små och medelstora företag i ett tidigt skede. Investerare som tillhandahåller finansiering till berättigade företag kan få en skattelättnad på upp till 30 % av det investerade beloppet, med ett totalt tak för sådan skattelättnad som inte kan överstiga 50 % av deras totala skattepliktiga inkomst, upp till högst 150,000 750,000 euro per år och på XNUMX XNUMX € inom fem år från investeringen.

Ordningen kommer att gälla till den 31 december 2023. Kommissionen bedömde åtgärden enligt EU:s regler om statligt stöd, och i synnerhet Artikel 107 c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, som gör det möjligt för medlemsstaterna att stödja utvecklingen av viss ekonomisk verksamhet under vissa villkor, samt enligt Riktlinjer för riskfinansiering 2021.

Detta är det första beslutet som antas enligt dessa nyligen reviderade riktlinjer. Kommissionen anser att skatteincitamentet är ett nödvändigt och lämpligt instrument för att främja den underutvecklade riskkapitalmarknaden på Cypern. Vidare fann kommissionen att stödet kommer att vara proportionerligt, dvs begränsat till det minimum som krävs, tack vare de ovan nämnda tak. Kommissionen drog slutsatsen att de positiva effekterna av systemet för att tillhandahålla ytterligare riskfinansiering till innovativa små och medelstora företag på Cypern uppväger eventuell snedvridning av konkurrensen och handeln till följd av stödet. På denna grundval godkände kommissionen åtgärden enligt EU:s regler för statligt stöd.

Kommissionen bedömer åtgärder som innebär statligt stöd som ingår i de nationella återhämtningsplanerna som presenteras inom ramen för RRF som en prioriterad fråga och har gett vägledning och stöd till medlemsstaterna i de förberedande faserna av de nationella planerna, för att underlätta en snabb utplacering av RRF. Den icke-konfidentiella versionen av beslutet kommer att göras tillgänglig under ärendenumret SA.63127 i statligt stöd register på kommissionens cKONKURRENS webbplats när några frågor om sekretess har blivit löst.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

trend