Anslut dig till vårt nätverk!

Lantbruk

Kommissionen godkänner ett cypriotiskt program på 5.7 miljoner euro för att stödja vissa jordbrukare som är verksamma inom boskapssektorn som drabbats av coronavirus-pandemin

DELA MED SIG:

publicerade

on

Europeiska kommissionen har godkänt ett cypriotiskt program på 5.7 miljoner euro för att stödja vissa jordbrukare som är aktiva inom boskapssektorn som drabbats av coronavirus-pandemin och de restriktiva åtgärder som den cypriotiska regeringen var tvungen att genomföra för att begränsa spridningen av viruset. Ordningen godkändes inom ramen för det statliga stödet Tillfälligt ramverk. Enligt systemet kommer det offentliga stödet att ha formen av direkta bidrag. Åtgärden kommer att vara öppen för gris-, fjäderfä-, ko- och kaninuppfödare.

Syftet med programmet är att hjälpa stödmottagarna att hantera sina likviditetsbehov och att hjälpa dem att fortsätta sin verksamhet under och efter pandemin. Kommissionen fann att det cypriotiska systemet är i linje med villkoren i den tillfälliga ramen. I synnerhet kommer stödet (i) inte att överstiga 290,000 30 euro per stödmottagare; och (ii) kommer att beviljas senast den 2022 juni 107. Kommissionen drog slutsatsen att åtgärden är nödvändig, lämplig och proportionerlig för att avhjälpa en allvarlig störning i en medlemsstats ekonomi, i linje med artikel 3 b. EUF-fördraget och de villkor som anges i den tillfälliga ramen.

På grundval av detta godkände kommissionen systemet enligt EU:s regler för statligt stöd. Mer information om den tillfälliga ramen och andra åtgärder som vidtagits av kommissionen för att ta itu med de ekonomiska konsekvenserna av coronavirus-pandemin finns här.. Den icke-konfidentiella versionen av beslutet kommer att göras tillgänglig under ärenumret SA.101098 i EU statligt stöd register på kommissionens konkurrens webbplats när några frågor om sekretess har blivit löst.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend