Anslut dig till vårt nätverk!

coronavirus

Kommissionen godkänner ett danskt program på 2.7 miljoner euro för att stödja företag som drabbats av coronavirus-pandemin

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Europeiska kommissionen har godkänt ett danskt program på cirka 2.7 miljoner euro (20 miljoner DKK) för att stödja företag som ådragit sig tydliga säsongsmässiga förluster på grund av coronavirus-pandemin. Ordningen godkändes inom ramen för det statliga stödet Tillfälligt ramverk. Enligt ordningen kommer stödet att ha formen av direkta bidrag. Åtgärden kommer att vara öppen för företag som inte kunde sälja säsongsbetonade varor och för att täcka distinkta säsongsbetonade utgifter - såsom till exempel engångsdekorationer eller säsongsbetonad lättfördärvlig mat - på grund av de koronavirusrelaterade restriktioner som infördes under festligheterna i december 2021.

Som ett resultat av detta ådrog dessa företag tydliga säsongsmässiga förluster. Syftet med programmet är att tillgodose stödmottagarnas likviditetsbehov och hjälpa dem att fortsätta sin verksamhet under och efter pandemin. Kommissionen fann att det danska systemet är i linje med villkoren i den tillfälliga ramen. I synnerhet kommer stödet (i) inte att överstiga 290,000 345,000 euro per företag verksamt inom primärproduktionen av jordbruksprodukter, 2.3 30 euro per företag verksamt inom fiskeri- och vattenbrukssektorn och 2022 miljoner euro per företag verksamt inom alla andra sektorer; och (ii) kommer att beviljas senast den XNUMX juni XNUMX.

Kommissionen drog slutsatsen att åtgärden är nödvändig, lämplig och proportionell för att avhjälpa en allvarlig störning i en medlemsstats ekonomi, i enlighet med artikel 107 b FEUF och villkoren i den tillfälliga ramen. På denna grund godkände kommissionen åtgärden enligt EU: s regler för statligt stöd. Mer information om det tillfälliga ramverket och andra åtgärder som vidtagits av kommissionen för att hantera den ekonomiska effekten av koronaviruspandemin kan hittas här. Den icke-konfidentiella versionen av beslutet kommer att göras tillgänglig under ärenumret SA.101840 i EU tillstånd biståndsregister på kommissionens konkurrens webbplats när några frågor om sekretess har blivit löst.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

trend