Anslut dig till vårt nätverk!

Tyskland

Statligt stöd: Kommissionen godkänner ett tyskt system på 1.1 miljarder euro för att stödja järnvägstransportoperatörer som använder elektrisk dragkraft

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Europeiska kommissionen har godkänt, enligt EU:s regler för statligt stöd, ett tyskt system på 1.1 miljarder euro för att kompensera järnvägstransportoperatörer som använder elektrisk dragkraft i samband med den senaste ökningen av elpriserna. Åtgärden kommer att bidra till att säkerställa att järnvägssektorn förblir konkurrenskraftig samtidigt som den elektriska järnvägens miljöprestanda bevaras, i linje med målen för kommissionens Hållbar och smart mobilitetsstrategi och European Green Deal.

Enligt ordningen kommer stödet att ha formen av månatliga sänkningar av gods- och passagerartrafikföretagens elräkningar. Elleverantörerna kommer då att få ersättning av den tyska staten endast för det ekonomiska stöd som tillhandahålls järnvägstransportoperatörerna. Systemet kommer att omfatta el som förbrukas mellan 1 januari 2023 och 31 december 2023.

Kommissionen bedömde åtgärden särskilt enligt EU:s regler om statligt stöd Artikel 93 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (”EUF-fördraget”) om transportsamordning och 2008 års Riktlinjer för statligt stöd till järnvägsföretag. På grundval av detta godkände kommissionen den tyska ordningen enligt EU:s regler för statligt stöd.

Verkställande direktör Margrethe Vestager (avbildad), med ansvar för konkurrenspolitiken, sa: "Detta 1.1 miljarder euros system kommer att göra det möjligt för Tyskland att stödja elektrisk dragkraft, som är ett mer miljövänligt transportsätt på järnväg jämfört med dieseldrivna fordon. Det kommer att hjälpa Tyskland att uppfylla sina europeiska Green Deal-mål, samtidigt som det minskar bördan av stigande elkostnader för transportoperatörer, till fördel för passagerare och fraktkunder."

Ett pressmeddelande finns nätet.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

trend