Anslut dig till vårt nätverk!

Ett scenario som slår samman ESF till en enda social investeringsfond är ett hot mot sammanhållningspolitikens integritet