Anslut dig till vårt nätverk!

och WWF uppmanar Europeiska kommissionen – som ansvarar för att föreslå EU:s fiskegränser – och medlemsstaternas fiskeriministrar – som fattar de slutgiltiga besluten