Tagg: biobränslen

Kommissionen inför utjämningstull på #IndonesianBiodiesel

Kommissionen inför utjämningstull på #IndonesianBiodiesel

| Augusti 14, 2019

Europeiska kommissionen har infört utjämningstullar på 8% till 18% på import av subventionerad biodiesel från Indonesien. Åtgärden syftar till att återställa lika villkor för EU: s biodieselproducenter. Kommissionens djupgående undersökning fann att indonesiska biodieselproducenter gynnas av bidrag, skattemässiga fördelar och tillgång till råvaror under marknadspriser. Detta påverkar en [...]

Fortsätt läsa

EU: s transport kommer spy ut extra CO2 storleken på #Netherlands utsläpp tack vare #Biofuel planen

EU: s transport kommer spy ut extra CO2 storleken på #Netherlands utsläpp tack vare #Biofuel planen

Europeiska kommissionens läckt utkast till förslag att fortsätta att stödja landbaserade biobränslen tills 2030 kommer att öka växthusgaser (GHG) från EU: s transport under perioden 2021-2030 med ett belopp som motsvarar utsläppen från Nederländerna 2014. Dessa är extra utsläpp från att använda dessa biobränslen istället för vanlig diesel och bensin. Utkastet till förslag [...]

Fortsätt läsa

#Emissions Biltillverkarnas "galna" € 520bn vägbeläggning system abdikerar ansvar för koldioxidutsläpp

#Emissions Biltillverkarnas "galna" € 520bn vägbeläggning system abdikerar ansvar för koldioxidutsläpp

Europeiska biltillverkare "läckt planer på att minska utsläppen av bilar och lastbilar kol är ett försök att tvätta tillverkarnas händer något ansvar för att minska sin klimatpåverkan, har hållbara grupp transport Transport & Environment (T & E) sade. Rapporten från branschorganet ACEA driver grovt effektivitets bilbränsle vinster som gjorts sedan 2005 - mer än hälften [...]

Fortsätt läsa

Statligt stöd: Kommissionen godkänner långvarig tjeckiska stöd till biobränslen

Statligt stöd: Kommissionen godkänner långvarig tjeckiska stöd till biobränslen

Europeiska kommissionen har godkänt en förlängning av en tjeckisk system gynnas vissa biobränslen enligt EU: s regler för statligt stöd, särskilt 2014 riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd och energi. Kommissionen drog slutsatsen att systemet skulle främja EU: s energi- och miljömål inte snedvrider konkurrensen på den inre marknaden. Tjeckien [...]

Fortsätt läsa

Europaparlamentets omröstning visar måste avskaffa skadliga biobränslen använder för gott att säga Greens

Europaparlamentets omröstning visar måste avskaffa skadliga biobränslen använder för gott att säga Greens

Idag (28 april) röstade ledamöterna för att införa ett sju procent lock på livsmedelsbaserade biobränslen och att inkludera koldioxidutsläpp från förändringar i markanvändningen i miljöbedömningar. Oxfam, tillsammans med allierade icke-statliga organisationer, släppte också en detaljerade rekommendation om hur EU på ett hållbart sätt kan integrera bioenergi i sin 2030 klimat- och energipolitik. Marc-Olivier Herman, Oxfams [...]

Fortsätt läsa

Miljöutskottet stöder kompromissen om renare biobränsle

Miljöutskottet stöder kompromissen om renare biobränsle

Parlamentsledamöter och ministrar tagit ett steg närmare på tisdagen (14 april) till ett avtal om planer att begränsa produktionen av traditionella biobränslen och påskynda övergången till alternativa källor, till exempel vissa typer av avfall och restprodukter och nya källor såsom tång, med miljöutskottets omröstning backar en uppgörelse träffas av lagstiftarna. [...]

Fortsätt läsa

Europaparlamentet röstar för att fasa ut första generationens biodrivmedel efter 2020

Europaparlamentet röstar för att fasa ut första generationens biodrivmedel efter 2020

Medlemmarna av Europaparlamentets miljöutskott röstade igår (24 februari) för att vid 6% begränsa användningen av landbaserade biobränslen som kan räkna med 10% förnyelsebar energi i transport av 2020. De godkände också redovisning av indirekta utsläpp (känd som ILUC) från biobränslen enligt bränslekvalitetsdirektivet (FQD) med en översynsklausul för att sätta dem [...]

Fortsätt läsa