Anslut dig till vårt nätverk!

brott mot artikel 11 i parlamentets arbetsordning och mot artikel 1 i uppförandekoden för ledamöter av Europaparlamentet