Tag: Bulgarien

#Bulgaria: Fortfarande för tidigt för #eurozone

#Bulgaria: Fortfarande för tidigt för #eurozone

| Juli 3, 2018

Trots tvivel över hela Europeiska unionen var Bulgarien fram till nyligen redo att ansluta sig till euroområdet "väntrum". Balkannationen hoppades att en höjdpunkt i sitt sexmånaders EU-ordförandeskap skulle vara dess ingång i växelkursmekanismen, så kallad ERM-2-där förhoppningar i euroområdet måste delta i minst två år utan allvarliga ekonomiska spänningar innan de kvalificeras till [...]

Fortsätt läsa

Bekämpa våld mot kvinnor: Alla EU-länder måste ratificera #IstanbulConventionen

Bekämpa våld mot kvinnor: Alla EU-länder måste ratificera #IstanbulConventionen

| Mars 14, 2018

MEP-medlemmar uppmanade de 11-medlemsländerna som inte har ratificerat Istanbulkonventionen att göra det i en plenarsammanträde med kommissionär Ansip på måndag kväll (12 mars). Hittills har 11-medlemmarna som ännu inte ratificerat Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet, som kallas [...]

Fortsätt läsa

Korruption genererar falska nyheter, den falska nyheten ger upphov till #korruption

Korruption genererar falska nyheter, den falska nyheten ger upphov till #korruption

| Februari 26, 2018

"Det finns en symbios mellan stora nationella TV-apparater, sociala medier och en viss grupp av nyhetsbyråer. Medieägare, journalister, politiker och medborgare måste förena kring att bygga en strategi för att utrota dessa onda rutiner "- sa parlamentsledamot Nikolay Barekov vid ett nytt rundabord om ämnet" Korruption och uppkomsten av falska nyheter i Bulgarien "[...]

Fortsätt läsa

#Bulgaria: Studien belyser korruption och kräver åtgärder på EU-nivå

#Bulgaria: Studien belyser korruption och kräver åtgärder på EU-nivå

En ny rapport som upprättats av Gruppen för gröna / EFA i Europaparlamentet visar att mycket mer ambition krävs i kampen mot korruption i Bulgarien och på EU-nivå. Rapporten, som kommer kort efter att Bulgarien tar ordförandeskapet i EU, tittar på de starka banden mellan den bulgariska regeringen, oligarkerna, bankerna [...]

Fortsätt läsa

Kommissionsledamot Vella kallar # TopQuality ministermöte om 30 januari och meddelar nya åtgärder för att hjälpa medlemsländerna att följa miljölagarna

Kommissionsledamot Vella kallar # TopQuality ministermöte om 30 januari och meddelar nya åtgärder för att hjälpa medlemsländerna att följa miljölagarna

I ett slutgiltigt tryck för att hitta lösningar för att ta itu med det allvarliga problemet med luftföroreningar i Europeiska unionen, kommissionsledamot med ansvar för miljö, har Karmenu Vella bjudit in ministrar från nio medlemsstater att sammankalla i Bryssel tisdagen den 30 januari. De nio medlemsstaterna, nämligen Tjeckien, Tyskland, Spanien, Frankrike, Italien, Ungern, Rumänien, Slovakien och [...]

Fortsätt läsa

#Bulgaria EU-rådets ordförandeskap: Bulgariska ledamöter delar sina åsikter

#Bulgaria EU-rådets ordförandeskap: Bulgariska ledamöter delar sina åsikter

Bulgariska ledamöter har stora förhoppningar om sitt lands sexmånaders ordförandeskap i EU-rådet, bland annat att förbättra förbindelserna med västra Balkan. Sofia har förklarat att det kommer att fungera för att förbättra Europas konkurrenskraft och söka konsensus mellan medlemsstaterna om frågor som säkerhet och migration och sträva efter att främja sammanhållning och solidaritet i diskussioner om [...]

Fortsätt läsa

Europeiska kommissionen välkomnar de första operativa stegen mot en #EuropeanDefenceUnion

Europeiska kommissionen välkomnar de första operativa stegen mot en #EuropeanDefenceUnion

Europeiska kommissionen har välkomnat beslutet som antogs den 11 december av rådet formellt inrättandet av det permanenta strukturerade samarbetet (PESCO) och de planer som 25 EU-medlemsstater lade fram för att samarbeta om en första uppsättning 17-samarbetsprojekt. President Juncker sa: "I juni sa jag att det var dags att väcka sovande skönheten i Lissabonfördraget: [...]

Fortsätt läsa