Tag: #Cybersecurity

#DigitalSingleMarket - Kommissionen investerar för att öka EU: s säkerhetsäkerhet

#DigitalSingleMarket - Kommissionen investerar för att öka EU: s säkerhetsäkerhet

| Kan 16, 2019

Europeiska kommissionen har lanserat ett nytt anbudsinfordran för att stödja datasäkerhetsolycka-grupperna (CSIRTs Network), som inrättades genom direktivet om nät- och informationssystemets säkerhet (NIS-direktivet), de första EU-omfattande reglerna för cybersäkerhet som gör det möjligt för nationella myndigheter och marknadsoperatörer bättre möter cyberhot. Med en budget på € 2.5 miljoner finansierad av Connecting Europe Facility (CEF) [...]

Fortsätt läsa

EU-länder testar sin beredskap för #Cybersecurity för rättvisa och fria 2019-EU-val

EU-länder testar sin beredskap för #Cybersecurity för rättvisa och fria 2019-EU-val

| 10 april 2019

På fredagen 5 april anordnade Europeiska kommissionen och EU: s byrå för cybersäkerhet (ENISA) i samarbete med Europaparlamentet och medlemsstaterna en övning om Europeiska unionens svar på och krisplaner för potentiella cybersäkerhetshändelser som påverkar valet till EU. Syftet med övningen, som ägde rum i den europeiska [...]

Fortsätt läsa

EU att bötta upp #cybersecurity

EU att bötta upp #cybersecurity

Rådet (allmänna frågor) i dag (20 november) antog slutsatser som krävde en förstärkning av den europeiska cybersäkerheten och förbättrad mobilitet i hela EU, i linje med uppdraget från Europeiska rådet i oktober 2017. I slutsatserna betonas behovet av att alla EU-länder ska göra de nödvändiga resurserna och investeringarna tillgängliga för att hantera cybersäkerhet. [...]

Fortsätt läsa

#Säkerhet: EU: s körarbete för att dela med sig av information, bekämpa finansiering av terrorism och skydda européer online

#Säkerhet: EU: s körarbete för att dela med sig av information, bekämpa finansiering av terrorism och skydda européer online

Baserat på en omfattande bedömning av EU: s säkerhetspolitik sedan 2001 framhävs även de kvarstående luckorna och utmaningarna som ska behandlas. Ofullständigt genomförande av befintlig politik är fortfarande en utmaning, liksom utmanande hot som radikalisering och cyberbrottslighet - vilket kan kräva ändringar av befintliga instrument. Migration, inrikes frågor och medborgarskapsdirektör Dimitris [...]

Fortsätt läsa

#SecurityandDefence: Betydande framsteg för att förbättra Europas motståndskraft mot hybridhot - mer arbete framåt

#SecurityandDefence: Betydande framsteg för att förbättra Europas motståndskraft mot hybridhot - mer arbete framåt

Europeiska kommissionen och den höga representanten, på 19 juli, rapporterade om åtgärder som vidtagits och nästa steg för att genomföra 2016 gemensamma ramar för att motverka hybridhot. Meddelandet bidrar till skapandet av en europeisk union som skyddar, som utlovat av president Juncker i 2016-unionen. Det bygger [...]

Fortsätt läsa

EU bör fördjupa cybersäkerhetssamarbete med #China: Digital expert

EU bör fördjupa cybersäkerhetssamarbete med #China: Digital expert

Europeiska unionen (EU) bör främja sin digitala samarbete med Kina för att öka IT-säkerheten, berättade ett europeiskt digitalt expert Xinhua här nyligen. Luigi Gambardella är president ChinaEU, en verksamhetsstyrd internationell organisation i Bryssel som främjar bilaterala digital samarbete. Han trodde Europeiska kommissionen bör utnyttja den omvärdering av EU [...]

Fortsätt läsa

#Europol: USA och EU myndigheter partner upp för att bekämpa it-brottslighet

#Europol: USA och EU myndigheter partner upp för att bekämpa it-brottslighet

Igår (15 februari) undertecknade Europol och National Cyber-Forensics and Training Alliance (NCFTA) ett Memorandum of Understanding (MoU) i San Francisco, USA, att samarbeta och dela bästa metoder för att bekämpa cyberbrottslighet. Omfattningen av samförståndsavtalet omfattar också utbyte av statistiska data eller trender som rör cyberbrottslighet. Avtalet undertecknades av Steven Wilson, [...]

Fortsätt läsa