Tag: energi

#StateAid - Kommissionen öppnar en fördjupad undersökning av #Lithuania elstrategisk reservåtgärd

#StateAid - Kommissionen öppnar en fördjupad undersökning av #Lithuania elstrategisk reservåtgärd

| Juni 5, 2019

Europeiska kommissionen har inlett en fördjupad undersökning för att bedöma huruvida det litauiska stödet till energibolaget AB Lietuvos Energija inom ramen för en strategisk reservåtgärd kan ha gynnat företagen otillbörligt och snedvrider konkurrensen på den inre marknaden i strid med EU: s statsstödsregler . Kommissionens undersökning gäller en elstrategisk reservåtgärd, vilken [...]

Fortsätt läsa

#ESG - Mot tillväxt genom hållbar utveckling

#ESG - Mot tillväxt genom hållbar utveckling

| Kan 22, 2019

Den nuvarande volatila affärsmiljömiljön präglas alltmer av värderingar som drivs av känslor. Investerarens uppmärksamhet och intresse kring ämnet Miljö, Samhälle och Styrelseformer (ESG). Medan fasta företagets fundament är kärnan i berättelsen är det avgörande för ett företag att forma en positiv allmänhet och investerares uppfattning. De största globala investerarna redan [...]

Fortsätt läsa

#EnergyCharterTreaty - Kommissionen begär mandat att förhandla om modernisering av investeringsbestämmelser

#EnergyCharterTreaty - Kommissionen begär mandat att förhandla om modernisering av investeringsbestämmelser

| Kan 16, 2019

Kommissionen har antagit ett utkast till mandat för att på Europeiska unionens vägnar delta i förhandlingarna om att modernisera energistadgefördraget (ECT), ett plurilateralt handels- och investeringsavtal som gäller för energisektorn som EU ingår i. Dessa förhandlingar syftar till att revidera bestämmelserna i fördraget på ett sätt [...]

Fortsätt läsa

Ny #EuropeanEnergyMarket - Vägar mot kompromiss

Ny #EuropeanEnergyMarket - Vägar mot kompromiss

| 9 april 2019

Europaparlamentet godkände lagstiftningspaketet som syftar till att ge EU-medborgarna tillgång till ren energi (Clean Energy for All) och utforma utvecklingen av energisektorn i EU-stater mot ytterligare ökad andel av förnybara energikällor och gränsöverskridande förbindelser, skriver Colin Stevens. "Godkännandet av den nya elmarknadsdesignen ger [...]

Fortsätt läsa

Sammanslagningar: Kommissionen godkänner förvärv av #FormosaI av #Macquarie, # Ørsted, #Swancor och #JERAPower

Sammanslagningar: Kommissionen godkänner förvärv av #FormosaI av #Macquarie, # Ørsted, #Swancor och #JERAPower

| Februari 5, 2019

Europeiska kommissionen har enligt EU: s koncentrationsförordning godkänt det föreslagna förvärvet av gemensam kontroll över Formosa I International Investment Co., Ltd. ("Formosa I") i Taiwan av Macquarie Corporate Holdings Pty Limited ("Macquarie") i Australien, Ørsted InvestCo Ltd. ("Ørsted") i Danmark, Swancor Ind. Co. Ltd. ("Swancor") i Taiwan och JERA Power International BV ("JERA") [...]

Fortsätt läsa

#EnergyUnion - EU investerar ytterligare € 800 miljoner i prioriterad energiinfrastruktur

#EnergyUnion - EU investerar ytterligare € 800 miljoner i prioriterad energiinfrastruktur

| Januari 25, 2019

Medlemsstaterna har röstat om ett förslag från kommissionen att investera nästan € 800 miljoner i viktiga europeiska energiinfrastrukturprojekt med stora gränsöverskridande fördelar. EU-finansieringen kommer från Connecting Europe Facility (CEF), det europeiska stödprogrammet för transeuropeisk infrastruktur. Prioritering ges till projekt som ökar konkurrenskraften, förbättrar EU: s energiförsörjning genom [...]

Fortsätt läsa

Rapport om #EUEgyptRelations - Investera i socioekonomisk utveckling och inkluderande tillväxt

Rapport om #EUEgyptRelations - Investera i socioekonomisk utveckling och inkluderande tillväxt

| December 13, 2018

EU och Egypten åtar sig ett närmare samarbete på många områden, särskilt om socioekonomisk utveckling, vetenskaplig forskning, energi, migration, bekämpande av terrorism och regionala frågor. Rapporten om partnerskapet mellan EU och Egypten för perioden från juni 2017 till maj 2018 utfärdades idag och belyser nyckelfrågor i samarbetet mellan EU och Egypten med en särskild [...]

Fortsätt läsa