Anslut dig till vårt nätverk!

miljö- och ekonomiska indikatorer. Andelen av den globala befolkningen som använder säkra dricksvattentjänster rapporterades vara 71% 2017