Tag: Estland

#EIB och #ESA att samarbeta på ökade investeringar i #EuropeanSpaceSector

#EIB och #ESA att samarbeta på ökade investeringar i #EuropeanSpaceSector

| Juli 12, 2018

Europeiska investeringsbanken (EIB) Vice ordförande Ambroise Fayolle har välkomnat ESA: s generaldirektör Jan Wörner att underteckna en gemensam uttalande på de två organisationernas vägnar. I den gemensamma uttalandet framhålls de två organisationernas avsikt att samarbeta för att stödja ökade investeringar i den europeiska rymdbranschen och därmed bidra till att skapa lika villkor [...]

Fortsätt läsa

Nödsamtal till #112: Mer noggrannhet för uppringningsplatsen

Nödsamtal till #112: Mer noggrannhet för uppringningsplatsen

EU firade på söndagen, 11 februari, dagen för det gemensamma europeiska nödnumret 112. Ringa 112 är gratis i alla EU-medlemsstater tack vare EU-lagstiftning som introducerades i 1991. Som meddelades förra året, är nödsamtal till 112 allt mer effektiva med introduktionen av Advanced Mobile Location (AML) -tjänst. Varje år runt [...]

Fortsätt läsa

Europeiska kommissionen välkomnar de första operativa stegen mot en #EuropeanDefenceUnion

Europeiska kommissionen välkomnar de första operativa stegen mot en #EuropeanDefenceUnion

Europeiska kommissionen har välkomnat beslutet som antogs den 11 december av rådet formellt inrättandet av det permanenta strukturerade samarbetet (PESCO) och de planer som 25 EU-medlemsstater lade fram för att samarbeta om en första uppsättning 17-samarbetsprojekt. President Juncker sa: "I juni sa jag att det var dags att väcka sovande skönheten i Lissabonfördraget: [...]

Fortsätt läsa

#Estonia vill ha data att flytta fritt i Europa

#Estonia vill ha data att flytta fritt i Europa

Det senaste europeiska ministerrådet för telekommunikation ministrar under det estniska ordförandeskapet för Europeiska unionens råd ägde rum i Bryssel den 4 december. Fokusen var på dataflödet av data, 5G-nätverksanslutning och den nya europeiska telekommunikationslagen. Under morgonsessionen stödde ministrarna ordförandeskapets ansträngningar för att nå det allmänna tillvägagångssättet [...]

Fortsätt läsa

Avtal om tre viktiga skattefiler som förväntas från sista Estlands officiella ordförandeskap

Avtal om tre viktiga skattefiler som förväntas från sista Estlands officiella ordförandeskap

EU: s finansministrar samlas i Bryssel för att godkänna EU: s slutsatser om beskattning av den digitala ekonomin, anta ett gränsöverskridande e-handelsmervärdesskattpaket och bekräfta listan över icke-kooperativa jurisdiktioner om skattefrågor. Dessa filer har alla varit prioriterade i Estlands EU-ordförandeskap. Ekofinrådet är också den sista av de estniska [...]

Fortsätt läsa

#Defence: Europeiska kommissionen välkomnar åtgärder mot #PermanentStructuredCooperation

#Defence: Europeiska kommissionen välkomnar åtgärder mot #PermanentStructuredCooperation

President Juncker har krävt ett starkare Europa om säkerhet och försvar sedan hans valkampanj och sade i april 2014: "Jag tror att vi måste ta mer allvarligt bestämmelserna i det nuvarande fördraget som tillåter de europeiska länderna som vill göra detta till gradvis bygga upp ett gemensamt europeiskt försvar. Jag [...]

Fortsätt läsa

Liik: #PESCO bidrar till att säkerställa ett säkrare Europa för sina medborgare

Liik: #PESCO bidrar till att säkerställa ett säkrare Europa för sina medborgare

Idag (13 november), i Bryssel, skrev 23 Europeiska unionens medlemsstater den gemensamma anmälan om avsikt att skapa permanent strukturerat samarbete (PESCO). "Med inrättandet av PESCO tar medlemsstaterna försvarssamarbete till en helt ny nivå. Medlemsstaterna har tagit ett solidt steg mot ett mer integrerat Europa och resultaten av detta samarbete [...]

Fortsätt läsa