Anslut dig till vårt nätverk!

Unionens höge representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och vice ordförande för kommissionen Federica Mogherini