Tag: Island

Länder lanserar FN-arbete för att stänga av global handel med #TortureTools

Länder lanserar FN-arbete för att stänga av global handel med #TortureTools

| September 27, 2018

Den 24 september överenskomna Alliansen för Tortyrfri Handel att öka takten i sina ansträngningar och arbeta för ett FN-instrument - såsom en bindande konvention - att stoppa handeln med instrument för tortyr och dödsstraff. Alliansen för tortyr-frihandel är ett initiativ från Europeiska unionen, [...]

Fortsätt läsa

Kommissionär för humanitärt bistånd och krishantering Christos Stylianides lämnar uttalande om dödliga #ForestFires och stormer i flera medlemsstater

Kommissionär för humanitärt bistånd och krishantering Christos Stylianides lämnar uttalande om dödliga #ForestFires och stormer i flera medlemsstater

"Idag är alla våra tankar med våra medborgare som lider av de förödande skogsbränderna i Portugal och Spanien och stormen påverkar Irland och Storbritannien. "Våra medkänsla går till alla som har tyvärr förlorat sina nära och vi berömma de modiga första respondenterna som arbetar under svåra förhållanden för att rädda [...]

Fortsätt läsa

Global verksamhet #CiconiaAlba levererar hårt slag mot den organiserade brottsligheten

Global verksamhet #CiconiaAlba levererar hårt slag mot den organiserade brottsligheten

Femtio-två länder och fyra internationella organisationer samarbetar med Europol för att leverera ett hårt slag mot organiserade kriminella grupper som är verksamma i hela EU och utanför. Samarbetet med partner från den privata sektorn var också nyckeln till detta lyckad operation. Med fokus på att störa de farligaste kriminella nätverk aktiva, utredare lägga tonvikten på [...]

Fortsätt läsa

Biljoner euro globalt högteknologiskt handelsavtal kommit överens

Biljoner euro globalt högteknologiskt handelsavtal kommit överens

Europeiska unionen, Förenta staterna, Kina och de allra flesta av Världshandelsorganisationen (WTO) medlemmar som deltog i förhandlingarna enades om 24 juli att avskaffa tullar på 201 högteknologiska produkter. Förlängningen av avtalet 1996 informationsteknik (ITA) är den största tull skär affär i WTO i nästan [...]

Fortsätt läsa

Sill tvist: EU lyfter åtgärder mot Färöarna

Sill tvist: EU lyfter åtgärder mot Färöarna

Kommissionen har i dag (18 augusti) upphävdes de åtgärder som vidtagits mot Färöarna i augusti 2013 efter deras ohållbart fiske på atlantoskandisk sill. De åtgärder som infördes vid den tidpunkten kommer nu lyftas från och med 20 augusti 2014. Beslutet kommer efter det enades om att Färöarna skulle upphöra med sin ohållbara fisket [...]

Fortsätt läsa

Eurydice Rapporten visar mekanismer, metoder och kriterier i skolan finansiering

Eurydice Rapporten visar mekanismer, metoder och kriterier i skolan finansiering

Rapportfinansierings skolorna i Europa: Mekanismer Metoder och bedömningsgrunder i offentlig finansiering har nu lanserats. Denna rapport ger en ram för att förstå strukturen av finansieringssystem och finansieringsflöden i primär och allmän gymnasieutbildning. Det förklarar de finansiella flödena genom de olika administrativa nivåer som arbetar med hjälp av diagram och [...]

Fortsätt läsa

Informationsluckor håller tillbaka den högre utbildningen i många EU-länder

Informationsluckor håller tillbaka den högre utbildningen i många EU-länder

Inte tillräckligt med länder använder informationen de samlar på högre utbildning för att förbättra sina universitet och de möjligheter de erbjuder för studenter. Detta visas i en Eurydice-rapport som publicerades idag (22 maj). Rapporten "Modernisering av högre utbildning i Europa: Tillträde, behållning och anställbarhet" undersöker vilka regeringar och högre utbildningsinstitutioner gör för att bredda [...]

Fortsätt läsa