Tag: Luxembourg

Ytterligare kontroverser i horisonten för EU #freeports?

Ytterligare kontroverser i horisonten för EU #freeports?

| April 15, 2019

Le Freeport Luxembourg, ett hulkinglager vid Findel Airport som tack vare en speciell status tillåter att varor från fint vin till gamla mästare förblir obeskattade nästan obestämt i sina valv, har nyligen varit föremål för stor kontroll. Efter att en grupp av parlamentsledamöter uttryckte sina farhågor om att anläggningen skulle kunna användas "som en bädd [...]

Fortsätt läsa

Kommissionen antar yttrande om Luxemburgs uppdaterade #DraftBudgetaryPlan

Kommissionen antar yttrande om Luxemburgs uppdaterade #DraftBudgetaryPlan

| Mars 26, 2019

Europeiska kommissionen har antagit sitt yttrande om det uppdaterade förslaget till budgetplan för Luxemburg och fann att den uppdaterade planen för 2019 är helt förenlig med stabilitets- och tillväxtpakten. Kommissionen uppmanar emellertid myndigheterna att påskynda framstegen på den strukturella delen av de skattemässiga rekommendationer som rådet lade fram i juli i juli. Efter generell [...]

Fortsätt läsa

#Latvia blir 19th EU-land för att ansluta sig till #eHälsonsamarbete för personlig hälsovård

#Latvia blir 19th EU-land för att ansluta sig till #eHälsonsamarbete för personlig hälsovård

| November 16, 2018

Lettland har undertecknat den europeiska förklaringen om att länka genomiska databaser över gränser som syftar till att förbättra förståelsen och förebyggandet av sjukdomar och möjliggöra mer personliga behandlingar, särskilt för sällsynta sjukdomar, cancer och hjärnrelaterade sjukdomar. Deklarationen är ett samarbetsavtal mellan de länder som vill tillhandahålla säker och auktoriserad gränsöverskridande tillgång till nationella och [...]

Fortsätt läsa

Kommissionen hänvisar #Luxembourg till #EUCourtOfJustice för att inte helt implementera #EUMoneyLaundering regler

Kommissionen hänvisar #Luxembourg till #EUCourtOfJustice för att inte helt implementera #EUMoneyLaundering regler

| November 12, 2018

Europeiska kommissionen har beslutat att hänskjuta Luxemburg till EU-domstolen för att införliva enbart delar av direktivet om bekämpning av penningtvätt (4 / 2015) i sin nationella lagstiftning. Kommissionen föreslog att domstolen skulle betala en schablonbelopp och dagliga sanktioner tills Luxemburg vidtar nödvändiga åtgärder. Kommissionär för rättvisa, konsumenter och jämställdhet [...]

Fortsätt läsa

#StateAid - Kommissionen godkänner € 45 miljoner förlängning av #Biogas supportprogram i #Luxembourg

#StateAid - Kommissionen godkänner € 45 miljoner förlängning av #Biogas supportprogram i #Luxembourg

| Oktober 26, 2018

Europeiska kommissionen har enligt EU: s regler om statligt stöd godkänt förlängningen av ett stödprogram för att stödja biogasproduktionen i Luxemburg i sex år. Syftet med åtgärden är att säkerställa en stabil ersättning för biogasanläggningar, som producerar biogas från biomassa och injicerar det i naturgasnätet. Kommissionen bedömde [...]

Fortsätt läsa

Länder lanserar FN-arbete för att stänga av global handel med #TortureTools

Länder lanserar FN-arbete för att stänga av global handel med #TortureTools

| September 27, 2018

Den 24 september överenskomna Alliansen för Tortyrfri Handel att öka takten i sina ansträngningar och arbeta för ett FN-instrument - såsom en bindande konvention - att stoppa handeln med instrument för tortyr och dödsstraff. Alliansen för tortyr-frihandel är ett initiativ från Europeiska unionen, [...]

Fortsätt läsa

Statligt stöd: Kommissionens undersökning fann inte att #Luxembourg gav selektiv skattbehandling till # McDonald's

Statligt stöd: Kommissionens undersökning fann inte att #Luxembourg gav selektiv skattbehandling till # McDonald's

| September 21, 2018

Kommissionen har funnit att icke-beskattning av vissa McDonalds vinster i Luxemburg inte ledde till olagligt statligt stöd, eftersom det stämmer överens med nationella skattelagstiftning och Luxemburg-Förenta staternas dubbelbeskattningsfördrag. Efter en fördjupad undersökning som lanserades i december 2015, baserat på tvivel om att Luxemburg kanske hade tillämpat sin dubbelbeskattning [...]

Fortsätt läsa