Tag: Malta

#Italien säger #Frankrike och #Malta enats om att vara värd för några räddade migranter

#Italien säger #Frankrike och #Malta enats om att vara värd för några räddade migranter

| Juli 18, 2018

Frankrike och Malta har kommit överens om att vara värd för 50-folket, som svarar på en begäran om hjälp som skickats av Italien efter att ha deltagit i räddning av 450-invandrare från ett överfullt fartyg i Medelhavet, säger italiensk premiärminister Giuseppe Conte (bild), skriver Francesca Landini. Andra europeiska länder kommer också att ta några av [...]

Fortsätt läsa

Bättre tillgång till finansiering för #Malta småföretag tack vare SMF-initiativet

Bättre tillgång till finansiering för #Malta småföretag tack vare SMF-initiativet

| Juli 16, 2018

Kommissionen, Europeiska investeringsbanken och den maltesiska regeringen har gått med på att öka finansieringen som finns tillgänglig under Maltas initiativ för små och medelstora företag. De små och medelstora företagen investerar medel från sammanhållningspolitiken via finansiella instrument och ger små och medelstora företag bättre tillgång till finansiering, med fördelaktiga förutsättningar. Nya medel från sammanhållningspolitiska fonder kommer att komplettera programmets budget, vilket ger [...]

Fortsätt läsa

#Malta: "Det är otroligt att de som heter i Panama-dokumenten fortfarande är där!" David Casa MEP #DaphneProject

#Malta: "Det är otroligt att de som heter i Panama-dokumenten fortfarande är där!" David Casa MEP #DaphneProject

| April 16, 2018

David Casa MEP (Malta) Chef för Partit Nazzjonalista delegation i Europaparlamentet vittnade inför domare Doreen Clarke i morse (16 april). Magistrat Clarke undersöker för närvarande läckor från Maltas anti-money laundering agentur. Casa har en FIAU-rapport (22 March 2017) som kräver polisåtgärder mot minister [...]

Fortsätt läsa

# ECA: Revisorer undersöker EU: s strategi för att bekämpa #desertificering

# ECA: Revisorer undersöker EU: s strategi för att bekämpa #desertificering

Europeiska revisionsrätten genomför en granskning av EU: s strategiska ram för bekämpning av ökenspridning - där tidigare bördigt land blir alltmer torrt och oproduktivt. Granskningen kommer att undersöka huruvida risken för ökenspridning i EU behandlas effektivt och effektivt. Ökenspridning definieras av Förenta nationernas konvention till [...]

Fortsätt läsa

Lagstiftning i #Malta: MEPs kräver polis att undersöka alla anklagelser om korruption

Lagstiftning i #Malta: MEPs kräver polis att undersöka alla anklagelser om korruption

Maltas polis måste undersöka alla anklagelser om korruption, särskilt på högsta politiska nivå, för att avsluta den upplevda straffriheten i landet, säger parlamentsledamöterna. Medlemmarna av utskottet för medborgerliga friheter och den tidigare undersökningskommittén för penningtvätt, skatteflykt och skatteundandrag (PANA) på torsdagen (25 januari) diskuterade slutsatserna från ett undersökningsuppdrag [...]

Fortsätt läsa

Lagstiftning i #Malta: MEPs för att bedöma resultat av besök i Valletta

Lagstiftning i #Malta: MEPs för att bedöma resultat av besök i Valletta

Efter ett undersökningsuppdrag till Malta diskuterar parlamentsledamöterna i dag (25 januari) situationen för rättsstatsprincipen och påståenden om korruption och penningtvätt. Ana Gomes (S & D, PT), som ledde delegationen till Valletta, kommer att lägga fram sitt utkast till rapport till kommittén för medborgerliga friheter och medlemmar i den tidigare undersökningskommittén [...]

Fortsätt läsa

#JASPERS regionala stöd från kommissionen och EIB behöver bättre inriktning, säger EU: s revisorer

#JASPERS regionala stöd från kommissionen och EIB behöver bättre inriktning, säger EU: s revisorer

Ett EU-initiativ som förvaltas av Europeiska investeringsbanken (EIB) för att hjälpa medlemsländerna ansöker om sammanhållning och regionala fonder lider av betydande svagheter, enligt en ny rapport från Europeiska revisionsrätten. Initiativet "Gemensamt stöd till stödprojekt i europeiska regioner" (JASPERS) bidrog till snabbare projektgodkännande, men kunde inte ha [...]

Fortsätt läsa