Tag: Niger

#HumanitarianAid - EU släpper ut 58 miljoner för #Sahel och #CentralAfricanRepublic

#HumanitarianAid - EU släpper ut 58 miljoner för #Sahel och #CentralAfricanRepublic

| Oktober 31, 2018

Kommissionen har tilldelat en extra € 50 miljoner till Sahelregionen och € 8m till Centralafrikanska republiken för att ta itu med de ökande livsmedels-, närings- och nödbehoven i länderna. För 2018 står EU: s totala humanitära svar mot Sahel-länderna nu på € 270m och € 25.4m för Centralafrikanska republiken. "Som den humanitära [...]

Fortsätt läsa

Tajani besök på #Niger - 95% minskning av migrationsflöden till Libyen och Europa tack vare EU-partnerskap och fonder

Tajani besök på #Niger - 95% minskning av migrationsflöden till Libyen och Europa tack vare EU-partnerskap och fonder

| Juli 16, 2018

"Genom ekonomiskt stöd och ett starkt partnerskap har Europeiska unionen hjälpt Niger att minska migrationsströmmarna till Libyen och EU med över 95%. I 2016 korsade 330,000 människor Niger framförallt riktat till Europa via Libyen. I 2017 gick detta nummer till mindre än 18,000, och i 2018 till runt 10,000. Vi måste […]

Fortsätt läsa

Beta: "Det är tydligt att #Russia strategi är att försvaga EU:

Beta: "Det är tydligt att #Russia strategi är att försvaga EU:

"I kväll hade vi en bred diskussion om Ryssland. Ledare betonade alla typer av ryska aktiviteter, från luftrumsbrott, informationskampanjer, cyberattacker, störningar i de politiska processerna i EU och därefter, hybridverktyg på Balkan, till utvecklingen i MH17-undersökningen. Med tanke på dessa exempel är det uppenbart att Rysslands strategi är att [...]

Fortsätt läsa

EU trappar upp stödet till #Nigeria, #Niger och #Cameroon som humanitär kris förvärras

EU trappar upp stödet till #Nigeria, #Niger och #Cameroon som humanitär kris förvärras

Europeiska kommissionen ger ytterligare humanitärt bistånd för att hjälpa hantera den förvärrade situationen i Lake Chad regionen. Idag (4 augusti) Europeiska kommissionen har aviserat en ytterligare 12.5 € miljoner i humanitärt bistånd för att stödja människor i Nigeria, Niger och Kamerun som de står inför en försämrad humanitär kris. Dagens ytterligare nödhjälp hjälper [...]

Fortsätt läsa

Nederländerna står inför granskning av FN: s kommitté för avskaffande av rasdiskriminering

Nederländerna står inför granskning av FN: s kommitté för avskaffande av rasdiskriminering

Nederländernas rekord för att bekämpa rasdiskriminering kommer att granskas av utskottet för avskaffande av rasdiskriminering (CERD) på tisdag 18 augusti och onsdag 19 augusti. Nederländerna är en av de 177-stater som är parter i den internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering (ICERD) och det krävs sålunda [...]

Fortsätt läsa

EU ökar humanitärt bistånd till € 156 miljoner 2015 att möta ökande behoven i Sahelregionen

EU ökar humanitärt bistånd till € 156 miljoner 2015 att möta ökande behoven i Sahelregionen

Europeiska unionen kommer att ge € 156 miljoner i humanitärt stöd i 2015 till Sahel-regionen, där nära 20 miljoner människor vet inte var deras nästa måltid kommer ifrån och mer än 5 miljoner barn lider av akut undernäring. Den brittiska bidrar till EU: s finansiering av Sahel med € 45 [...]

Fortsätt läsa

Europa och Afrika dubbla forskningsinsatser för att ta itu med aids, ebola och andra smittsamma sjukdomar

Europa och Afrika dubbla forskningsinsatser för att ta itu med aids, ebola och andra smittsamma sjukdomar

EU och Afrika är i dag (2 december) fördubbla forskningsinsatser för att utveckla nya och bättre läkemedel för fattigdomsrelaterade sjukdomar som drabbar Afrika söder om Sahara som aids, tuberkulos, malaria, hakmask och ebola. Bygga vidare på framgångarna med det första programmet, kommer andra Europa och utvecklingsländerna inom området klinisk prövning partnerskapsprogram (EDCTP2) arbetar med en [...]

Fortsätt läsa