Gör en € 1-donation till EU-reporter nu

Tag: Polen

Lagstiftning i #Poland: Medborgerliga friheter Ledamöterna uppmanar medlemsstaterna att agera snabbt

Lagstiftning i #Poland: Medborgerliga friheter Ledamöterna uppmanar medlemsstaterna att agera snabbt

EU: s regeringar bör snabbt bestämma om Polen riskerar att på ett allvarligt sätt bryta mot EU-värden och, om så är fallet, föreslå rättsmedel, uppmanade de civila frihetsmedlemmarna på måndagen (29 januari). Kommittén för medborgerliga friheter godkände EU-kommissionens beslut att föreslå att artikel 7 (1) införs i EU-fördraget (tydlig risk för ett allvarligt brott mot EU-värden) och fråga [...]

Fortsätt läsa

Kommissionsledamot Vella kallar # TopQuality ministermöte om 30 januari och meddelar nya åtgärder för att hjälpa medlemsländerna att följa miljölagarna

Kommissionsledamot Vella kallar # TopQuality ministermöte om 30 januari och meddelar nya åtgärder för att hjälpa medlemsländerna att följa miljölagarna

I ett slutgiltigt tryck för att hitta lösningar för att ta itu med det allvarliga problemet med luftföroreningar i Europeiska unionen, kommissionsledamot med ansvar för miljö, har Karmenu Vella bjudit in ministrar från nio medlemsstater att sammankalla i Bryssel tisdagen den 30 januari. De nio medlemsstaterna, nämligen Tjeckien, Tyskland, Spanien, Frankrike, Italien, Ungern, Rumänien, Slovakien och [...]

Fortsätt läsa

#StateAid: Kommissionen godkänner polska investeringsstöd till små och medelstora företag inom varvsindustrin - öppnar undersökning av polska skatteincitament för varv

#StateAid: Kommissionen godkänner polska investeringsstöd till små och medelstora företag inom varvsindustrin - öppnar undersökning av polska skatteincitament för varv

Europeiska kommissionen har godkänt enligt EU: s regler om statligt stöd Polskt stöd till små och medelstora företag inom varvsindustrin. Denna åtgärd kommer att uppmuntra till ny investering och gynna regional utveckling i Polen. Separat inledde kommissionen en fördjupad undersökning av ett polskt skattesystem för varv. Det är oroande att systemet skulle ge några varv en [...]

Fortsätt läsa

Snabbare och säkrare anslutning i #Poland tack vare EU: s investeringar

Snabbare och säkrare anslutning i #Poland tack vare EU: s investeringar

€ 232 miljoner från Sammanhållningsfonden investeras i byggandet av S6 expressvägen, mellan städerna Kiełpino, Koszalin och Sianów, i norra polska regionen Pommern. Denna väg, som ligger på det transeuropeiska transportnätet (TEN-T), förbinder de största städerna i norra Polen, såsom Szczecin och Gdańsk, och förbinder Polen [...]

Fortsätt läsa

EU lanserar oöverträffad process mot #Poland over courts

EU lanserar oöverträffad process mot #Poland over courts

| December 21, 2017 | 0 Kommentarer

EU: s verkställande direktör lanserade en oöverträffad process på onsdagen (20 december) för att upphäva Polens rösträtter i Europeiska unionen efter två års tvist om rättsliga reformer som Bryssel säger undergräver polska domstolarnas oberoende, skriver Jan Strupczewski. Europeiska kommissionen, vårdnadshavare av EU-lagstiftningen, kommer nu att be andra EU-regeringar att deklarera [...]

Fortsätt läsa

Europeiska kommissionen välkomnar de första operativa stegen mot en #EuropeanDefenceUnion

Europeiska kommissionen välkomnar de första operativa stegen mot en #EuropeanDefenceUnion

Europeiska kommissionen har välkomnat beslutet som antogs den 11 december av rådet formellt inrättandet av det permanenta strukturerade samarbetet (PESCO) och de planer som 25 EU-medlemsstater lade fram för att samarbeta om en första uppsättning 17-samarbetsprojekt. President Juncker sa: "I juni sa jag att det var dags att väcka sovande skönheten i Lissabonfördraget: [...]

Fortsätt läsa

Överge #Easternpartnerskap skulle vara en hemsk handling av självskada för Polen

Överge #Easternpartnerskap skulle vara en hemsk handling av självskada för Polen

| November 22, 2017 | 0 Kommentarer

Kataryna Wolczuk, associeringsmedlem, Ryssland och Eurasien-programmet, Chathams hus Genom att vända tillbaka till polens ledande roll i Östeuropa äventyrar det regeringspartiet rätten och säkerhet i landet. Sedan lanseringen av det östliga partnerskapet i 2009 har Polen varit den viktigaste medlemsstaten [...]

Fortsätt läsa