Anslut dig till vårt nätverk!

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 av den 27 oktober 2004 om material och föremål avsedda att komma i kontakt med livsmedel