Gör en € 1-donation till EU-reporter nu

Tag: Rumänien

# ECA: Revisorer undersöker EU: s strategi för att bekämpa #desertificering

# ECA: Revisorer undersöker EU: s strategi för att bekämpa #desertificering

Europeiska revisionsrätten genomför en granskning av EU: s strategiska ram för bekämpning av ökenspridning - där tidigare bördigt land blir alltmer torrt och oproduktivt. Granskningen kommer att undersöka huruvida risken för ökenspridning i EU behandlas effektivt och effektivt. Ökenspridning definieras av Förenta nationernas konvention till [...]

Fortsätt läsa

#Romania: Europeiska kommissionen skriver till rumänska regeringen för att ta upp bekymmer om rättsligt oberoende

#Romania: Europeiska kommissionen skriver till rumänska regeringen för att ta upp bekymmer om rättsligt oberoende

President Juncker och första vice president Timmermans har idag (24 januari) uttryckt oro över den senaste utvecklingen i Rumänien angående Rumäniens rättssystems oberoende och dess kapacitet att bekämpa korruption. Deras gemensamma uttalande från kommissionen noterar: "Vi följer den senaste utvecklingen i Rumänien med oro. Rumäniens rättssystems oberoende [...]

Fortsätt läsa

"Allvarliga bekymmer" som höjdes över oberoende av #Romanias rättsväsende

"Allvarliga bekymmer" som höjdes över oberoende av #Romanias rättsväsende

| Januari 24, 2018 | 0 Kommentarer

En före detta högnivågrupp mot terrorism i Rumänien har uttryckt "allvarliga bekymmer" om landets rättsväsendets oberoende och "inblandning" av dess underrättelsetjänster, skriver Martin Banks. Daniel Dragomir talade i Bryssel på onsdagen (24 januari) och sade att EU bör överväga att vidta straffrättsliga åtgärder mot Rumänien, såvida inte dessa och andra pressande frågor behandlas. [...]

Fortsätt läsa

Kommissionsledamot Vella kallar # TopQuality ministermöte om 30 januari och meddelar nya åtgärder för att hjälpa medlemsländerna att följa miljölagarna

Kommissionsledamot Vella kallar # TopQuality ministermöte om 30 januari och meddelar nya åtgärder för att hjälpa medlemsländerna att följa miljölagarna

I ett slutgiltigt tryck för att hitta lösningar för att ta itu med det allvarliga problemet med luftföroreningar i Europeiska unionen, kommissionsledamot med ansvar för miljö, har Karmenu Vella bjudit in ministrar från nio medlemsstater att sammankalla i Bryssel tisdagen den 30 januari. De nio medlemsstaterna, nämligen Tjeckien, Tyskland, Spanien, Frankrike, Italien, Ungern, Rumänien, Slovakien och [...]

Fortsätt läsa

Europeiska kommissionen välkomnar de första operativa stegen mot en #EuropeanDefenceUnion

Europeiska kommissionen välkomnar de första operativa stegen mot en #EuropeanDefenceUnion

Europeiska kommissionen har välkomnat beslutet som antogs den 11 december av rådet formellt inrättandet av det permanenta strukturerade samarbetet (PESCO) och de planer som 25 EU-medlemsstater lade fram för att samarbeta om en första uppsättning 17-samarbetsprojekt. President Juncker sa: "I juni sa jag att det var dags att väcka sovande skönheten i Lissabonfördraget: [...]

Fortsätt läsa

#Defence: Europeiska kommissionen välkomnar åtgärder mot #PermanentStructuredCooperation

#Defence: Europeiska kommissionen välkomnar åtgärder mot #PermanentStructuredCooperation

President Juncker har krävt ett starkare Europa om säkerhet och försvar sedan hans valkampanj och sade i april 2014: "Jag tror att vi måste ta mer allvarligt bestämmelserna i det nuvarande fördraget som tillåter de europeiska länderna som vill göra detta till gradvis bygga upp ett gemensamt europeiskt försvar. Jag [...]

Fortsätt läsa

#EAPM: Sommarskola för vårdpersonal hyllad som "stor framgång"

#EAPM: Sommarskola för vårdpersonal hyllad som "stor framgång"

Förra veckan såg europeiska värdigheten för personlig medicin (EAPM) sin andra sommarskola för unga vårdpersonal eller HCP med titeln "New Horizons in Personal Medicine", skriver EAPM: s verkställande direktör Denis Horgan. Konceptet flyttades österut till Bukarest, Rumänien, i år med skolan från 27-30 juni. Det följde på från sista [...]

Fortsätt läsa