Tag: brist på mat och epidemiska utbrott. Barn

EU ökar stödet till offer för # Venezuela-krisen

EU ökar stödet till offer för # Venezuela-krisen

| December 6, 2018

Europeiska kommissionen har tilldelat ytterligare € 20 miljoner för att svara på de brådskande behoven hos dem som drabbas av den socioekonomiska krisen i Venezuela. Detta kommer överst på € 35m i nödhjälp och utvecklingsbistånd till personer i landet och regionen tillkännagav i juni. Kommissionär för humanitärt bistånd och krishantering Christos Stylianides besökte Colombia [...]

Fortsätt läsa