Tag: Slovakien

# ECA: Revisorer undersöker EU: s strategi för att bekämpa #desertificering

# ECA: Revisorer undersöker EU: s strategi för att bekämpa #desertificering

Europeiska revisionsrätten genomför en granskning av EU: s strategiska ram för bekämpning av ökenspridning - där tidigare bördigt land blir alltmer torrt och oproduktivt. Granskningen kommer att undersöka huruvida risken för ökenspridning i EU behandlas effektivt och effektivt. Ökenspridning definieras av Förenta nationernas konvention till [...]

Fortsätt läsa

Kommissionsledamot Vella kallar # TopQuality ministermöte om 30 januari och meddelar nya åtgärder för att hjälpa medlemsländerna att följa miljölagarna

Kommissionsledamot Vella kallar # TopQuality ministermöte om 30 januari och meddelar nya åtgärder för att hjälpa medlemsländerna att följa miljölagarna

I ett slutgiltigt tryck för att hitta lösningar för att ta itu med det allvarliga problemet med luftföroreningar i Europeiska unionen, kommissionsledamot med ansvar för miljö, har Karmenu Vella bjudit in ministrar från nio medlemsstater att sammankalla i Bryssel tisdagen den 30 januari. De nio medlemsstaterna, nämligen Tjeckien, Tyskland, Spanien, Frankrike, Italien, Ungern, Rumänien, Slovakien och [...]

Fortsätt läsa

Europeiska kommissionen välkomnar de första operativa stegen mot en #EuropeanDefenceUnion

Europeiska kommissionen välkomnar de första operativa stegen mot en #EuropeanDefenceUnion

Europeiska kommissionen har välkomnat beslutet som antogs den 11 december av rådet formellt inrättandet av det permanenta strukturerade samarbetet (PESCO) och de planer som 25 EU-medlemsstater lade fram för att samarbeta om en första uppsättning 17-samarbetsprojekt. President Juncker sa: "I juni sa jag att det var dags att väcka sovande skönheten i Lissabonfördraget: [...]

Fortsätt läsa

#Defence: Europeiska kommissionen välkomnar åtgärder mot #PermanentStructuredCooperation

#Defence: Europeiska kommissionen välkomnar åtgärder mot #PermanentStructuredCooperation

President Juncker har krävt ett starkare Europa om säkerhet och försvar sedan hans valkampanj och sade i april 2014: "Jag tror att vi måste ta mer allvarligt bestämmelserna i det nuvarande fördraget som tillåter de europeiska länderna som vill göra detta till gradvis bygga upp ett gemensamt europeiskt försvar. Jag [...]

Fortsätt läsa

MEPs från hela Europa lovar förnyat stöd för # Överlevande överlevande över återbetalning

MEPs från hela Europa lovar förnyat stöd för # Överlevande överlevande över återbetalning

På 26 juni har parlamentsledamöter från mer än 20 EU-medlemsstater och fem europeiska politiska grupper stött på att öka stödet till överlevande från förintelsen och deras familjer som söker återvändande av stulna och plundrade WW2-fastigheter. Sjuttiotal ledamöter, som representerar ett brett spektrum av grupper från hela det politiska spektret, utfärdat en gemensam deklaration som lovade [...]

Fortsätt läsa

#StateAid: Kommissionen godkänner Slovakiskt stöd på € 36 miljoner för byggandet av den nationella fotbollsstadion

#StateAid: Kommissionen godkänner Slovakiskt stöd på € 36 miljoner för byggandet av den nationella fotbollsstadion

Europeiska kommissionen har godkänt enligt EU: s regler om statligt stöd Slovakiens stöd till byggandet av den nationella fotbollsstadion i Bratislava. Kommissionen fann att åtgärden kommer att främja främjandet av sport och kultur samtidigt som konkurrensen på EU: s inre marknad upprätthålls. Slovakien anmälde kommissionen om sina planer att bevilja totalt [...]

Fortsätt läsa

#EHFG2016: European Health Forum Gastein 2016 drar igång med diskussioner om silverekonomin och migration i Europa

#EHFG2016: European Health Forum Gastein 2016 drar igång med diskussioner om silverekonomin och migration i Europa

| September 28, 2016 | 0 Kommentarer

Den primära forum för att diskutera alla saker hälsopolitik för nästan 20 år, Europeiska hälsoforum Gastein (EHFG), 28-30 september öppnar i dag (28 september). Årets tema är "Demografi och mångfald i Europa - Nya lösningar för hälsa, med tangentinmatning från EU-kommissionär för hälsa och livsmedelssäkerhet Vytenis Andriukaitis, Världshälsoorganisationen [...]

Fortsätt läsa