Tag: stål

#SteelImports - Kommissionen antar justeringar av befintliga skyddsåtgärder

#SteelImports - Kommissionen antar justeringar av befintliga skyddsåtgärder

| Oktober 1, 2019

Europeiska kommissionen har offentliggjort justeringar av de befintliga stålskyddsåtgärderna. Justeringarna - effektiva från och med 1 oktober - kommer att göra de befintliga stålskyddsåtgärderna mer effektiva och säkerställa att de bättre återspeglar den nuvarande situationen i stålsektorn. De inkluderar förbättringar av kvotens funktion, bland andra […]

Fortsätt läsa

Kommissionen inleder utredning av dumpat varmvalsat stål från # Kina, # Taiwan och #Indonesien

Kommissionen inleder utredning av dumpat varmvalsat stål från # Kina, # Taiwan och #Indonesien

| Augusti 14, 2019

Kommissionen har inlett en antidumpningsundersökning av import av varmvalsade rostfritt stålplåtar och spolar från Kina, Indonesien och Taiwan. Undersökningen följer ett klagomål som inlämnats av European Steel Association (EUROFER) på grund av att importen från dessa länder sker till dumpade priser och därmed orsakar skador på den europeiska [...]

Fortsätt läsa

Kommissionen ålägger slutgiltiga skyddsåtgärder vid import av #SteelProducts

Kommissionen ålägger slutgiltiga skyddsåtgärder vid import av #SteelProducts

| Februari 4, 2019

Europeiska kommissionen har offentliggjort en förordning om införande av slutgiltiga skyddsåtgärder mot import av stålprodukter. Åtgärderna trädde i kraft den 2 februari och kommer att ersätta de preliminära de i juli 2018 införda som en del av Europeiska unionens svar på USA: s beslut att införa tullar på stålprodukter [...]

Fortsätt läsa

#SteelExcessCapacity - Global Forum tar viktiga steg för att hantera överkapacitet

#SteelExcessCapacity - Global Forum tar viktiga steg för att hantera överkapacitet

| September 24, 2018

Vid ministermötet i det globala forumet för stålöverflödeskapacitet, som hölls i Paris den 20 september, kom världens största stålproducerande länder överens om att ytterligare minska kapaciteten när det var nödvändigt, för att undvika att överkapaciteten förvärras i framtiden, liksom att arbeta för att eliminera subventioner som orsakar överkapacitet. Jobb, tillväxt, investering och konkurrenskraft Vice [...]

Fortsätt läsa

Undersök effekten av US stål #Tariffer på Europas #Steel och #Aluminium industrin

Undersök effekten av US stål #Tariffer på Europas #Steel och #Aluminium industrin

| Juli 3, 2018

I det som verkar vara en fortsättning på Trump-administrationens protektionistiska politik meddelade president Trump att en rad olika tariffer skulle införas för att motverka tillströmningen av olika varor som kommer in i landet. Detta drag mot fler tariffer gav upphov till många av sina handelspartner och tvingar många att börja söka [...]

Fortsätt läsa

#China: Europeiska kommissionen inför slutgiltiga antidumpningstullar på stål

#China: Europeiska kommissionen inför slutgiltiga antidumpningstullar på stål

| Februari 8, 2018 | 0 Kommentarer

Europeiska kommissionen i dag (8 februari) införde slutgiltiga antidumpningstullar på korrosionsbeständigt stål från Kina. Tullen sträcker sig från 17 - 28% och täcker en femårsperiod, skriver Catherine Feore. EU fann att kinesiska tillverkare dumpade produkten på EU-marknaden, ett resultat som redan lett till införandet av preliminära tullar [...]

Fortsätt läsa

#Steel: Europeiska kommissionen välkomnar ambitiöst Global Forum-avtal för att hantera överkapacitet

#Steel: Europeiska kommissionen välkomnar ambitiöst Global Forum-avtal för att hantera överkapacitet

Medlemmarna av det globala forumet om stålöverflödskapacitet överenskommit vid ett möte i Berlin (30 november) om ett ambitiöst paket av konkreta politiska lösningar för att ta itu med den pressande frågan om global överkapacitet inom stålsektorn. Enligt det överenskomna paketet måste Global Forum-medlemmar säkerställa marknadsbaserade resultat inom stålindustrin, avstå från [...]

Fortsätt läsa