Anslut dig till vårt nätverk!

Belt- och väginitiativet (BRI) har översatts från ett planerat koncept till verkliga åtgärder och framsteg på marken. I mars