Anslut dig till vårt nätverk!

Kommissionen har aviserat ett investeringsprogram värt mer än 10 miljarder euro för koldioxidsnål teknik i flera sektorer för att stärka deras globala konkurrenskraft. EU:s innovativa klimatåtgärder