Anslut dig till vårt nätverk!

EU

ELP efterlyser en interparlamentarisk grupp för logistik

DELA MED SIG:

publicerade

on

Mercedes_Benz_Actros_MP_IV_(1)Vid det femte evenemanget av European Logistics Platform (ELP) i Europaparlamentet samlades 50 EU-politiker och industriintressenter för att diskutera vikten av logistik som ryggraden i den europeiska ekonomin. Mot bakgrund av den nya mandatperioden introducerade mottagningen ELP för de nyvalda ledamöterna i Europaparlamentet och efterlyste en interparlamentarisk grupp för logistik.

Gesine Meissner MEP, hosting the event, stressed the crucial role of logistics for the well-functioning of the European market. “Logistics facilitates global trade flows and provides employment to more than 7 million Europeans. In order to remain competitive and to tackle current and future challenges, a more integrated policy approach is needed. Therefore, I fully support the creation of an interparliamentary group on logistics
att ge denna viktiga ekonomiska sektor en framträdande plattform för diskussion med politiken
tillverkare”.

Michael Nielsen, generaldelegat för IRU, betonade behovet av en interparlamentarisk grupp för logistik för att säkerställa att ett holistiskt tillvägagångssätt och kommittéöverskridande tillvägagångssätt antas i frågor som påverkar logistiken, inklusive till exempel tull, e-handel, handelshinder , klimatförändringar och införande av ny teknik”: ”Logistiksektorns mervärde till EU:s ekonomi är 300 miljarder euro årligen, nästan 14 % av EU:s totala BNP. Endast med en stark logistiksektor kan den europeiska industrin fortsätta att vara effektiv, hållbar och innovativ. Det faktum att det inte finns något parlamentariskt utskott som behandlar hela skalan av politikområden som påverkar logistiken gör behovet av en interparlamentarisk grupp ännu mer uppenbar”.

För ELP betonade Julian Böcker, vice ordförande i styrkommittén: "ELP samarbetar en mängd olika aktörer som är involverade i logistik och leveranskedjor över hela Europa. Därför tillhandahåller vi den nödvändiga expertisen såväl som den praktiska kunskapen till ledamöter av Europaparlamentet för att effektivt kunna hantera utmaningarna inom logistiksektorn såsom överansträngd infrastruktur, handelshinder och klimatförändringar”.

För mer information: www.europeanlogisticsplatform.eu

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend