Anslut dig till vårt nätverk!

Klimatförändring

Bara tre EU-länder kliver upp på tallriken för Paris #klimatavtal – ranking

DELA MED SIG:

publicerade

on

Endast tre länder i Europa är på rätt väg att uppfylla klimatavtalet från Paris, en ny ranking publiceras idag avslöjar. EU:s Climate Leader Board tittar på varje europeisk regerings ställning gentemot EU:s största klimatlagstiftning, förordningen om insatsfördelning (ESR). Sverige toppar listan, följt av Tyskland och Frankrike. I andra änden driver Polen, Italien, Spanien och Tjeckien för att försvaga kommissionens förslag, vilket motverkar Europas ansträngningar att följa Parisavtalet.

Lagen omfattar 60 % av Europas totala utsläpp av växthusgaser och fastställer bindande nationella utsläppsminskningsmål för perioden 2021–2030 för sektorer som inte omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, nämligen: transport, byggnader, jordbruk och avfall. Carbon Market Watch och Transport & Environments nya klimatpoängtavla gör det möjligt för medborgarna att hålla sina regeringar ansvariga för de positioner de tar i EU:s största klimatverktyg för att implementera Parisavtalet.

Femke De Jong, EU-policychef, Carbon Market Watch, sa: ”EU-politiker som framställer sig själva som klimatledare bör lägga sina pengar där de har mun genom att täppa till kryphål i EU:s centrala klimatlag och driva på för mer ambition. Endast med målmedvetna klimatåtgärder kommer lagstiftare att säkerställa att europeiska medborgare kan dra nytta av de betydande fördelarna med ett koldioxidfritt samhälle, såsom ren luft.” 

Många länder föreslår att ESR ska bli ett stort utsläppsredovisningsspel genom att utgå från en missvisande baslinje, missbruka skogsbrukskrediter eller utnyttja systemets enorma överskott för handel med utsläppsrätter.

Carlos Calvo Ambel, transport- och energianalytiker, Transport & Environment, sa: "Detta är den viktigaste klimatlagen som kommer att göra det möjligt för Europa att uppfylla Parisavtalet. Men det stora flertalet länder vill rigga lagen med kryphål så att de kan fortsätta som vanligt. Antingen följer Europa ledningen av Sverige, Tyskland och Frankrike, som går i rätt riktning men inte tillräckligt långt, eller så bör vi glömma vårt klimatledarskap.”

Annons

An analys som medföljer rankingen föreslår lösningar för att göra varje lands position mer effektiv och förenlig med Parisavtalet.

Rangordningen består av ett poängsystem baserat på förslagets olika delar, vilka vägs mot deras betydelse. Ländernas ståndpunkter kommer från offentliga handlingar, förklaringar från ministrar och även papper som lämnats in till arbetsgruppen för miljö.

EU:s medlemsländer förhandlar för närvarande om sin gemensamma ståndpunkt om förordningen om insatsfördelning. När de nått en överenskommelse kommer de att inleda samtal med EU-parlamentet. Den slutliga lagen förväntas antas i slutet av 2017.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend