Anslut dig till vårt nätverk!

Brexit

#Article50: Hur de framtida förbindelserna mellan EU-UK kommer att beslutas

DELA MED SIG:

publicerade

on

 Den brittiska regeringen kommer att tillkännage idag (29 mars) är det åberopar artikel 50 av fördraget om EU, som fungerar som en formell anmälan om sin avsikt att utträda ur unionen. Från och med idag Storbritannien och EU har två år att förhandla fram ett avtal om utträde. Dessutom de två kommer att behöva börja bestämma de framtida handelsförbindelser, även om detta väntas ta betydligt längre tid. Läs vidare för att ta reda på mer om förfarandet och den roll som parlamentet.
Artikel 50 anges processen för ett medlemsland att lämna EU. Det är upp till landet i fråga att ta ut ”i enlighet med sina konstitutionella bestämmelser”. När utlöses tillåter artikeln 50 två års förhandlingar, även om detta kan förlängas enhälligt av Europeiska rådet. Även om syftet är att komma till en affär, är det också möjligt att det inte finns någon överenskommelse alls.
två avtal
EU och Storbritannien har två år att förhandla fram ett avtal om tillbakadragande fastställer villkoren för hur landet kommer att lämna unionen, medan ”med beaktande av ramen för den framtida förbindelser med unionen”. Arrangemangen som anger ramarna för de framtida förbindelserna kommer att ingå i ett separat avtal, vilket kan ta betydligt längre tid att förhandla.
Om förhandlingarna lyckas, skulle avtalet om utträde måste ratificeras av den brittiska, som godkänts av Europaparlamentet, liksom med åtminstone 20 av 27 medlemsstater som är representerade i rådet.
Överenskommelsen om den framtida ramen skulle behöva godkännas av alla medlemsländer och Europaparlamentet.
Vad avtalet om utträde kommer att täcka

Avtalet om utträde kommer att omfatta frågor som:

  • De EU-medborgarnas rättigheter i Storbritannien
  • Rättigheter brittiska medborgare som bor i andra delar av EU
  • Storbritanniens finansiella åtaganden som gjorts som medlemsstat
  • frågor gränsen (särskilt den mellan Storbritannien och Irland)
  • Säte för EU-organ
  • Internationella åtaganden som Storbritannien som medlemsland (till exempel Paris-avtalet)

Vad överenskommelsen om den framtida ramen skulle kunna omfatta
Överenskommelsen om den framtida ramen skulle anges för att beskriva förutsättningarna för samarbete på en rad frågor, från försvar, kampen mot terrorism, miljö, forskning, utbildning och så vidare.
En av de viktigaste delarna skulle vara att komma överens om grunden för framtida handel. Det kan också beskriva eventuella tullar, produktstandarder, och hur man kan lösa tvister.

Hur förhandlingarna kommer att fungera

 När Storbritannien har åberopat artikel 50 kommer Europeiska rådet – som representerar de nationella regeringarna – att utfärda riktlinjer som ska ligga till grund för förhandlingarna. Den tidigare kommissionären Michel Barnier kommer att leda förhandlingarna på EU:s vägnar, även om rådet alltid förtydligar eller uppdaterar riktlinjerna. Förhandlingarna kan börja redan om några veckor.

I sina presentationer till Europaparlamentet har Barnier betonade ett antal principer för förhandlingarna: de fyra friheterna måste vara odelbar; någon övergångs avtal måste entydigt vara tidsbegränsade; EU-medlemskapet måste alltid vara det mest fördelaktiga status; någon ny relation måste grundas på lika villkor och respekt för konkurrensreglerna; balansen mellan rättigheter och skyldigheter som överenskommits med länder utanför EU måste beaktas: och nära samarbete är önskvärt inom försvars- och säkerhetsområdet.

Vad händer om det inte finns någon överenskommelse

 Om det inte finns någon affär och det finns ingen överenskommelse om att förlänga tidsfristen, då Storbritannien lämnar automatiskt EU efter tvåårsperioden. Dessutom om ingen överenskommelse har nåtts om handelsförbindelser, skulle landet behöva handla med EU enligt WTO-reglerna.

Annons

Den roll som parlamentet

Tillbakadragandet överenskommelse inte kan träda i kraft utan samtycke av parlamentet. Under de kommande veckorna Ledamöterna förväntas anta en resolution som fastställer de röda linjerna för parlamentet.
Guy Verhofstadt har utsetts av parlamentet som parlamentets koordinator. För sitt arbete kommer han att kunna dra nytta av den expertis som utskotten.
Ledamöterna kommer att kunna påverka förhandlingarna genom att anta resolutioner som anger parlamentets ståndpunkt.

Mer information

Infographic

infographic illustration

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend