Anslut dig till vårt nätverk!

Stöd

EU måste betala räkningar för humanitärt bistånd säger budgetledamöter

DELA MED SIG:

publicerade

on

20120704PHT01113_originalEU måste infria sina löften att betala räkningar för humanitärt bistånd med alla möjliga medel och fullt ut utnyttja den budgetflexibilitet som parlamentet säkerställer, sade talarna under en debatt den 4 mars i budgetutskottet om finansieringssvårigheterna som påverkar EU:s humanitära bistånd. Kommissionär Kristalina Georgieva sa att EU:s portfölj för humanitärt bistånd behöver ytterligare 400 miljoner euro.

"Det är helt oacceptabelt att EU skriver ut checkar på ett tomt bankkonto. Vi kan inte göra åtaganden utan att kunna stå för notan efteråt", sa Anne Jensen (ALDE, DK), föredragande för 2014 års budget.

"Kommissionen måste föreslå att man använder alla medel för att tillhandahålla den nödvändiga finansieringen, inklusive de flexibilitetsinstrument som parlamentet lyckades säkra i förhandlingarna om den fleråriga budgetramen", tillade Jensen.

Med fyra pågående humanitära nödsituationer av högsta nivå i Syrien, Sydsudan, Centralafrikanska republiken och Filippinerna, samt eftersläpningen av betalningar från förra året som måste betalas, har en tredjedel av EU:s budget för humanitärt bistånd redan använts, sade kommissionsledamot Georgieva. Hon förväntade sig betalningsbortfall senare under året.

"Förseningar i betalningarna innebär att människor dör", sa kommissionären. "Det korta och det långa är att vi behöver ytterligare 400 miljoner euro i år, varav 150 miljoner euro i juli."

För att tillhandahålla den saknade finansieringen för humanitära ändamål såsom driften av sjukhus och matdistributionscenter i krigsdrabbade områden, krävde budgetledamöter för användning av full flexibilitet, ett inslag i den nuvarande fleråriga budgeten som parlamentet framgångsrikt kämpade för under förhandlingarna om långtidsbudgeten.

Ordförande: Alain Lamassoure (EPP, FR). Mötet leddes av Michèle Striffler (EPP, FR), DEVE:s vice ordförande och ständiga föredragande för humanitära frågor.

Annons

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend