Anslut dig till vårt nätverk!

Kina

Kinesiska begränsningar för tillgång till sällsynta jordartsmetaller och andra råvaror: WTO: s regler i EU: s favör

DELA MED SIG:

publicerade

on

Sällsynta jordartsmetallerVärldshandelsorganisationen (WTO) utfärdade idag (26 mars) en panelbeslut mot Kinas exportrestriktioner för sällsynta jordartsmetaller, såväl som volfram och molybden som används som väsentliga komponenter av en lång rad europeiska industrier. I linje med det tidigare beslutet om andra råvaror fann WTO att Kinas exporttullar och kvoter bröt mot Kinas WTO-åtaganden och inte var motiverade av miljöskydds- eller bevarandepolitiska skäl.

WTO-panelens beslut i dag stöder EU:s och dess medklagandes, USA:s och Japans, påståenden. Domen är tydlig: exportrestriktioner kan inte införas påstås för att bevara uttömliga naturresurser om inhemsk användning av samma råvaror inte begränsas för samma ändamål.

Varken de klagande eller panelen ifrågasätter Kinas rätt att införa miljö- och bevarandepolicyer. Men, vilket otvetydigt bekräftats av WTO-panelen, tillåter inte ett lands suveräna rätt över sina naturresurser det att kontrollera internationella marknader eller den globala distributionen av råvaror. En WTO-medlem kan bestämma i vilken nivå eller takt den använder sina resurser, men när råvaror väl har utvunnits omfattas de av WTO:s handelsregler. Utvinningslandet kan inte begränsa försäljningen av sina råvaror till sin inhemska industri, vilket ger dem en konkurrensfördel gentemot utländska företag.

Denna dom säkerställer icke-diskriminerande tillgång till råvaror. EU anser att detta ligger i alla WTO-medlemmars intresse, eftersom alla länder – oavsett om de är utvecklade eller utvecklade – förlitar sig på varandra för sina råvaror och globala produktionskedjor.

Bakgrund

De råvaror som är inblandade i detta fall är flera sällsynta jordartsmetaller, såväl som volfram och molybden. De har ett brett spektrum av användningsområden inom högteknologiska och gröna varor, fordons- och maskintillverkning, kemikalier, stål och järnfri metallindustri.

Kinesiska exportrestriktioner har huvudsakligen varit exporttullar eller exportkvoter, samt ytterligare krav och förfaranden för exportörer. De skapar allvarliga nackdelar för utländska industrier genom att artificiellt öka Kinas exportpriser och driva upp världspriserna. Sådana begränsningar sänker också artificiellt Kinas inhemska priser på råvaror. Som de ökar inhemska varor. Detta ger Kinas lokala industrier en konkurrensfördel och sätter press på utländska producenter för att flytta sin verksamhet och teknik till Kina.

Annons

EU, tillsammans med USA och Japan, inledde ett WTO-tvistlösningsärende i mars 2012. De inledande samråden med Kina ledde inte till en uppgörelse i godo. Som ett resultat av detta tillsatte WTO en panel i juni 2012. Alla parter har nu 60 dagar på sig att överklaga panelens rapport.

Mer information

Memo / 14 / 236

Rapport från WTO-panelen

Pressmeddelande: EU begär WTO-panel mot Kinas exportrestriktioner för sällsynta jordartsmetaller, 27 juni 2012

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend