Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

Interview: Economic forum told of ‘ever closer ties’ between EU and Kazakhstan

DELA MED SIG:

publicerade

on

Central_Downtown_Astana_2

Av Martin Banks
The EU’s top official in Kazakhstan has spelled out how the bloc is helping the former Soviet republic to develop new programmes to support the transition to a “green” economy.

Ambassador Aurelia Bouchez, head of the EU delegation to Kazakhstan, also said that the launch of the new EU research and innovation programme – Horizon 2020 – will “open new opportunities” for co-operation between the two sides.

Bouchez was a keynote speaker at the recent 2014 Economic Forum in Astana, the Kazakhstan capital, which hosted several senior participants and officials from many countries, including Russia’s Deputy Energy Minister Yuri Sentyurin.

He said Russia was considering a new project to supply up to 7 million tonnes of Russian crude oil per year through Kazakhstan to China: “Currently, experts are working on feasibility studies for this project.”

Indien och Pakistan är också intresserade av projektet.

Participants were told that the secular economic stagnation in the global economy can be only overcome through the formation of a “new architecture” of international co-operation.

Annons

Forumet såg också undertecknandet av den eurasiska ekonomiska unionen (EEU) mellan Kazakstan, Ryssland och Vitryssland.

Ryssland började bilda ett regionalt ekonomiskt partnerskap med Vitryssland, Kazakstan, Ukraina och de centralasiatiska staterna år 2000 och det postsovjetiska integrationsprojektet försöker ersätta politiska band med ekonomiska.

EEU är en tullunion som syftar till att stärka den ömsesidiga handeln genom att avlägsna tullhinder, något som enligt forumet borde vara bra för företagen.

The signing of the EEU treaty, due to come into force in January, comes as the EU recently pledged another €63 million for the development of Kazakhstan’s regions. EU funding already makes up nearly half of the country`s total foreign direct investment. In 2012, Kazakhstan-EU trade totalled some €31 billion.

I en omfattande intervju redogjorde Bouchez för hur EU för närvarande stöder Kazakstans regerings ansträngningar att modernisera sin offentliga tjänst genom ett fyraårigt bilateralt biståndsprojekt, med en budget på 4.3 miljoner euro.

Bouchez said: “The EU supports as one of its priorities Kazakhstan’s efforts to reform the civil service, in order efficiently to respond to the needs of its citizens and to contribute to the further modernization of the state.

"I Kazakstan liksom på andra håll försöker regeringen följa bästa praxis i andra utvecklade länder. Under 2013 antog Kazakstans statsförvaltning tre grundläggande principer, nämligen ansvarighet inför samhället, transparens och meritokrati.”

This action, entitled ‘Support for Civil Service Reform and Modernization of the Government of Kazakhstan’, helps implement the new ‘civil service model’ and develop legal frameworks.

Den tar exempel från erfarenheter i EU:s medlemsländer inom nyckelaspekter som rekrytering, prestationsbedömning, utbildning, karriärutveckling, betalningssystem och rörlighet för högre tjänstemän.

"Statstjänstemän måste stå till svars för sitt arbete", sa Bouchez. "Medborgarna måste ha förtroende för att de betjänas av de bästa människorna, utvalda på deras meriter och engagerade i att tillhandahålla bästa möjliga service på det mest effektiva sättet."

Turning to other issues, the diplomat said the role of SMEs is the “key” for Kazakhstan’s transition towards a fully green economy in 2050.

Bouchez, som arbetat i 20 år i det franska utrikesministeriet, sa: "Mer än 99 % av alla europeiska företag är små och medelstora företag, med vilket jag menar företag med mindre än 250 anställda. Små och medelstora företag tillhandahåller två av tre jobb inom den privata sektorn och bidrar till mer än hälften av det totala förädlingsvärdet som skapas av företag i EU. De är ryggraden i den europeiska ekonomin, främst ansvariga för välstånd och ekonomisk tillväxt, med en nyckelroll inom innovation, forskning och utveckling.”

I Kazakstan arbetar 2.4 miljoner människor i små och medelstora företag och hon sa att utveckling av små och medelstora företag är ett "stort verktyg" för industriell och social modernisering. Kazakstans regering siktar på att öka små och medelstora företags andel av BNP från nuvarande 20 % till 50 % till 2050. Parallellt håller Kazakstan på att utveckla en omfattande agenda för att gå över till en helt grön ekonomi till 2050, påpekade hon.

“This,” Bouchez added, “requires strong political leadership and the co-ordination of all efforts, including those of Kazakhstan’s partners. The EU has provided substantial funding over the last 20 years, supporting regulatory reforms, private sector development, regional development, judiciary and civil service reforms, capacity-building and awareness raising in the fields of sustainable energy, water management, environment and forest governance.”

Parallellt med bidragsstödet sa ambassadören att EU stöder de internationella finansiella institutionernas roll. Under 2013 startade Europeiska investeringsbanken sin verksamhet i Kazakstan med godkännande av tre lån på totalt 370 miljoner euro för små och medelstora företag och medelstora företag, som kommer att kanaliseras genom lokala banker.

Dessa lån riktar sig främst till "gröna" små och medelstora projekt, såsom förnybar energi, energieffektivitet, jordbruk, klimatanpassning, vatten- och avfallshantering."

The EU, she pointed out, is also working with the Ministry of Environment and Water Resources, in partnership with OECD, UNECE and UNDP, to develop a new programme to support the transition to “green” economy.

“The programme will support the implementation of the Green Economy Concept, at national and oblast levels,” said Bouchez, who was formerly seconded to the Eurpean External Action Service.

Bouchez anser att forskning och innovation är en annan prioritet för det framtida samarbetet mellan EU och Kazakstan.

Hon pekade på flera "innovativa" projekt som genomförs under det sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling (FP7), inklusive. utveckling av nya lösningar för användning av metan från kolgruvan på ett sätt som är förenligt med minskningen av växthusgasutsläpp.

Hon tillade: "Horizon 2020 kommer att öppna nya möjligheter för vårt samarbete. Horizon 2020 är öppet för alla, med en enkel struktur som minskar byråkratin och tid så att deltagarna kan fokusera på det som verkligen är viktigt. Detta tillvägagångssätt säkerställer att nya projekt kommer igång snabbt – och uppnå resultat snabbare.

”Vi har ett stort utrymme för samarbete eftersom EU och Kazakstan har olika egenskaper och kompletterande behov. Tillsammans kan vi bidra till ekonomisk diversifiering och målen för Strategi 2050.”

Ytterligare samarbete kan ses, tillade hon, med transportkorridoren Europa-Kaukasus-Asien (TRACECA) ett EU-program som lanserades 1993 för att utveckla en transportkorridor från Europa till Kina, via Svarta havet, Kaukasus, Kaspiska havet och Centralasien.

EU stödde detta samarbete med tekniskt bistånd till ett värde av nästan 180 miljoner euro för mer än 80 projekt inom områdena utveckling av infrastruktur, säkerhet och säkerhet inom transporter samt underlättande av handel och logistik.

"Det senaste genombrottet i luftfartssamarbetet mellan EU och Kazakstan är värt att notera, det borde tillåta utbyggnad av flygförbindelser. TRACECAs civila flygsäkerhets- och säkerhetsprojekt har också bidragit till denna utveckling."

Diskussioner vid det sjunde ekonomiska forumet i Astana omfattade allt från finansiell stabilitet till utveckling av handeln.

Cirka 10,000 150 delegater från 131 länder deltog, inklusive XNUMX ministrar, ordförande för centralbanker och deras ställföreträdare och ambassadörer.

Det är ett av de största internationella forumen i världen. Sedan 2008 samlar forumet globala ledare, experter och företrädare för näringsliv för att hitta lösningar för att bekämpa vår tids stora ekonomiska och sociala utmaningar, både i Kazakstan och över hela världen.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend