Anslut dig till vårt nätverk!

Konflikter

Möte på hög nivå för att samordna det internationella stödet till Ukraina

DELA MED SIG:

publicerade

on

storDen 8 juli kommer EU:s institutioner och medlemsländer, den ukrainska regeringen och internationella givare att samlas för ett möte på hög nivå i Bryssel för att diskutera de viktigaste prioriteringarna och stödet för Ukraina framöver.

Mötet kommer att anordnas av Europeiska kommissionens avdelningar i samarbete med Europeiska avdelningen för yttre åtgärder och kommer att ledas av Utvidgningen och den europeiska grannskapspolitiken Kommissionär Štefan Füle.

"Associeringsavtalet mellan EU och Ukraina som nyligen undertecknades i Bryssel är ett påtagligt steg mot ett mer modernt, demokratiskt och välmående Ukraina. Det måste nu genomföras, tillsammans med den europeiska agendan för reformer som kommer att föra landet närmare Europeiska unionen. Ukrainas ägande av denna process är avgörande. Men det är också internationellt stöd och solidaritet. Europeiska unionen har tillhandahållit omfattande politiskt, finansiellt och tekniskt bistånd till Ukrainas inhemska reformprocess. Andra internationella givare har också varit mycket aktiva. Vi kommer att träffas den 8 juli, tillsammans med den ukrainska regeringen, för att säkerställa en effektiv samordning av våra gemensamma ansträngningar.” sa EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso.

Mötet kommer att ge ett tillfälle att presentera den europeiska reformagendan och diskutera viktiga kort- och medellångsiktiga prioriteringar för Ukraina. Den bör också komma överens om givarnas samordningsstrukturer och nästa steg mot en givar- och investerarkonferens som ska hållas senare i år.

Stödgruppen för Ukraina, som tillkännagavs i april, kommer att samordna kommissionens arbete för att säkerställa att de ukrainska myndigheterna har allt stöd de behöver för att genomföra de politiska och ekonomiska reformerna och stabilisera landet.

Bakgrund

Europeiska reformagendan

Annons

Kommissionär Füle reste till Kiev den 24 mars och ledde en delegation från kommissionen på hög nivå för att tillsammans med de ukrainska myndigheterna arbeta med ett antal nödvändiga reformer, både när det gäller demokratiska institutioner och ekonomin. Efter diskussioner med de ukrainska myndigheterna har en europeisk agenda för reformer upprättats för att matcha Ukrainas behov med EU:s stöd på kort och medellång sikt.

Stödgrupp för Ukraina

Den 9 april beslutade kommissionen att inrätta en stödgrupp för Ukraina. Denna grupp, baserad i Bryssel, i nära samarbete med andra kommissionsavdelningar och Europeiska avdelningen för yttre åtgärder, kommer att fungera som en kontaktpunkt och tillhandahålla struktur och vägledning för kommissionens arbete för att stödja Ukraina. Det kommer också att hjälpa till att mobilisera medlemsländernas expertis och ytterligare förbättra samordningen med andra givare och internationella finansinstitutioner.

Den europeiska agendan för reform kommer att fungera som en färdplan för stödgruppen.

EU:s stödpaket

Den 5 mars antog Europeiska kommissionen ett stort stödpaket värt 11.1 miljarder euro under de kommande sju åren. Detta paket består av EU-stöd (bidrag och lån) och lån från EU-baserade internationella finansinstitutioner – Europeiska investeringsbanken (EIB) och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD).

EU-stödet uppgår till 3 miljarder euro och omfattar 1.5 miljarder euro i form av bidrag och 1.6 miljarder euro i form av lån för makroekonomiskt stöd.

Den särskilda åtgärden för Ukraina på 365 miljoner euro, som antogs den 29 april, är en del av EU:s bidragsstöd. Det omfattar två åtgärder: ett kontrakt om statligt byggande (355 miljoner euro) och stöd till det civila samhället (10 miljoner euro).

Statsbyggnadsavtalet, i form av budgetstöd, ger ekonomiskt stöd på kort sikt för att stödja övergångsprocessen. Det allmänna målet är att stödja Ukrainas regering i att ta itu med kortsiktiga ekonomiska problem och förbereda för djupgående reformer inom ramen för politisk associering och ekonomisk integration med EU på grundval av associeringsavtalet/Det djupgående omfattande frihandelsområdet genom stöd till förbättrad förvaltning, kampen mot korruption, reform av rättsväsendet och reform av den offentliga förvaltningen.

Mer information

Kommissionär Stefan Füles webbplats
Webbplats för GD Utveckling och samarbete – EuropeAid (webbsida för det östliga partnerskapet)
Europeiska unionens delegation till Ukraina
Den europeiska agendan för reformer
EU:s associeringsavtal med Georgien, Republiken Moldavien och Ukraina (27 juni 2014)
Europeiska kommissionens stöd till Ukraina
EU släpper ut 250 miljoner euro i bidrag för att stödja Ukraina (13 juni 2014)
EU tillkännager nytt stöd för Ukrainas övergång (29 april 2014)
MEMO/14/159: Europeiska kommissionens stöd till Ukraina

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend