Anslut dig till vårt nätverk!

Afrika

EU lanserar ett nytt program för att stödja Afrikas kontinentala integration

DELA MED SIG:

publicerade

on

Lee-GrossThe European Commission has launched the first phase of a new programme that will foster Africa’s integration process at continental level – the first ever EU programme in development and cooperation that covers Africa as a whole. The so-called Pan-African Programme will fund activities in a broad range of areas and offer new possibilities for the EU and Africa to work together. Today’s (6 August) decision will launch projects for the period 2014-2017, with a total allocation of €415 million.

European Commission President José Manuel Barroso said: “De utmaningar som vi står inför kan inte längre hanteras inom nationsgränserna. Detta är lika sant i Europa som i Afrika eller någon annanstans. Det är därför jag har föreslagit att skapa ett panafrikanskt program för att hitta lösningar på regional och kontinental skala och stödja processen för afrikansk integration, där Afrikanska unionen spelar en avgörande roll. Alliansen mellan Afrika och Europa är oumbärlig, idag mer än någonsin. Detta program kommer att göra det ännu starkare."

EU Development Commissioner Andris Piebalgs said: “Den stora innovationen med detta program är att det gör det möjligt för EU att koppla samman det samarbete man har med norra Afrika, Sydafrika och Afrika söder om Sahara. Det kommer också att hjälpa oss att uppnå bättre politisk samstämmighet för utveckling genom att skapa synergier mellan utvecklingssamarbete och annan EU-politik."

Det panafrikanska programmet, som tillkännagavs av president Barroso vid det fjärde Afrika-EU-toppmötet i Bryssel i april 4, kommer att uppgå till 2014 miljoner euro från 845 till 2014. Det kommer bland annat att bidra till ökad rörlighet på den afrikanska kontinenten, bättre handelsförbindelser mellan regioner och även bättre rustade båda kontinenterna för att hantera transnationella och globala utmaningar, såsom migration och rörlighet, klimatförändringar eller säkerhet. Den första fasen som lanserades idag kommer att omfatta projekt som sträcker sig från hållbart jordbruk, miljö och högre utbildning till styrning, infrastruktur, migration, informations- och kommunikationsteknik, samt forskning och innovation.

Konkreta projekt kommer till exempel att stödja valövervakningsuppdrag som drivs av Afrikanska unionen i dess medlemsländer eller förbättra styrningen av migration och rörlighet inom Afrika och mellan Afrika och EU. Vissa initiativ kommer att gynna medborgarna direkt, till exempel en students akademiska utbytesprogram eller harmonisering av akademiska läroplaner över en rad afrikanska universitet som underlättar rörligheten för afrikanska studenter och akademiker.

Bakgrund

Africa’s continental integration has become a key priority for both the African Union and the EU. The Pan-African Programme will provide a major contribution to the EU-Africa Partnership, which the two continents established in 2007 to put their relations on a new footing and to establish a strategic partnership, responding to mutual interests and based upon a strong political relationship and close co-operation in key areas. The programme, which is financed from the EU budget will be a key instrument for the European Commission to implement, in close co-operation with African partners, the joint political priorities of the roadmap which was adopted by African and EU heads of state and government during the 4th EU-Africa summit in April this year.

Annons

Mer information

Flerårigt vägledande program 2014–2017 för det panafrikanska programmet.
För mer information om Afrika-EU-partnerskapet
För mer information om toppmötet mellan EU och Afrika

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend