Den globala handeln allt hindras, säger EU: s årsrapport

Konstruktion och karta över EuropaTendensen att införa handelsbegränsande åtgärder är fortsatt stark bland EU: s handelspartner, bränslepåfyllning fortsatta osäkerheten i världsekonomin. Dessa är de viktigaste resultaten av Europeiska kommissionens årliga rapport om protektionism publiceras idag (17 november).

"Jag beklagar att se att många länder fortfarande anser protektionism en giltig politiskt instrument. Detta går tydligt mot G20 åtagande att avstå från att införa handelsrestriktioner och ta bort befintliga. Protektionism skadar globala värdekedjor; handel öppenhet är vad vi behöver om vi ska kunna hålla återhämtningen kommer, särskilt i tider av global ekonomisk och politisk instabilitet ", säger Handels kommissionär Cecilia Malmström. "Som erkände vid toppmötet i Brisbane, G20 medlemmar måste nu ge verkligt bevis för deras kollektiva engagemang för öppenhet i handeln."

I 13 månader som omfattas av rapporten antog G20 medlemmar och andra viktiga EU: s handelspartner totalt 170 nya handels ovänliga åtgärder. De länder som har antagit de mest sådana åtgärder var Ryssland, Kina, Indien och Indonesien. Samtidigt har endast 12 redan existerande handelshinder tagits bort. Detta innebär att hundratals protektionistiska åtgärder som vidtagits sedan början av konjunkturnedgången fortsätter att hämma världshandeln, trots G20 engagemang.

Antalet åtgärder som tillämpas vid gränsen och snabbt hindrar handeln -already hög förra året - har fortsatt att stiga, med Ryssland tillämpar det högsta antal enskilda åtgärder som påverkar importen. Antalet nya exportrestriktioner har också ökat, en trend som är särskilt oroande. Alla länder är beroende av varandras naturresurser och sådana metoder kan få negativa konsekvenser för de globala råvarumarknaderna och värdekedjor.

Länder grep också oftare diskriminerande interna beskattning, tekniska föreskrifter eller lokalisering krav för att skydda sina marknader från utländsk konkurrens. Kina införde flest sådana åtgärder.

Investerare och tjänsteleverantörer fortsätter också att påverkas av begränsningar i tillgången till utländska marknader. Slutligen, en tendens att begränsa deltagandet av utländska företag i offentlig upphandling är fortsatt stark, särskilt i USA.

Om rapporten

Den 11th rapporten om potentiellt handelsbegränsande åtgärder fokuserar på perioden mellan 1 juni 2013 och 30 juni 2014 och täcker 31 av EU: s viktigaste handelspartner: Algeriet, Argentina, Australien, Vitryssland, Brasilien, Kanada, Kina, Ecuador, Egypten, Indien, Indonesien, Japan, Kazakstan, Malaysia, Mexiko, Nigeria, Pakistan, Paraguay, Filippinerna, Ryssland, Saudiarabien, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Taiwan, Thailand, Tunisien, Turkiet, Ukraina, USA och Vietnam.

Europeiska kommissionen offentliggör årligen rapportera till inventera överensstämmelse med anti-protektionistiska åtagande G20 länderna i november 2008. EU är fast besluten att det löfte som gavs vid den tidpunkten. Rapporten kompletterar resultaten av de 2013-2014 övervakningsrapporter som utfärdats gemensamt av WTO, UNCTAD och OECD.

Toppmötet G20 hölls den 15 och 16 November 2014 i Brisbane bekräftade att kampen mot protektionism var en kärna åtagande G20.

Mer

Elfte rapporten om Potentiellt handelsbegränsande åtgärder
Mer information om EU: s politik för att öppna marknaderna
Kommissionär Cecilia Malmström Twitter

Kommentarer

Facebook kommentarer

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kategori: En framsida, Ekonomi, EU, Europeiska kommissionen, Handel, Handelsavtal, världen

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade *