Anslut dig till vårt nätverk!

Brasilien

#Teknik: EU och Brasilien ska arbeta tillsammans om 5G-mobilteknik

DELA MED SIG:

publicerade

on

5G-valuta-pengar-770x285

EU och Brasilien undertecknade ett avtal om att utveckla 5G, nästa generations kommunikationsnätverk. Kommissionen påbörjade också arbetet med en handlingsplan för att implementera tekniken i EU senast 2020.

I framtiden kommer alla och allt att använda 5G. År 2020 kommer det att finnas 26 miljarder anslutna enheter och 70 procent av människor kommer att äga en smartphone. 5G kommer att vara ryggraden i EU Digital inre marknad, framtidens industrier, moderna offentliga tjänster och innovativa applikationer som uppkopplade bilar, smarta hem eller mobila hälsotjänster. För att möta denna globala utmaning går EU samman med Brasilien för att stärka samarbetet inom detta strategiska område och för att se till att 5G inte utvecklas i silos på internationell nivå. EU och Brasilien, som är nära handelspartner, har samarbetat om informations- och kommunikationsteknik sedan 2008.

EU-kommissionären för den digitala ekonomin och samhället Günther H. Oettinger och Brasiliens kommunikationsminister André Figueiredo undertecknade en gemensam förklaring tisdagen den 23 februari på Mobile World Congress (MWC) i Barcelona. Detta avtal följer liknande viktiga samarbetsinitiativ med Sydkorea, Japan och Kina.

Vicepresident Ansip, ansvarig för den digitala inre marknaden sa: "Jag gratulerar kollegor till detta viktiga nya steg i att driva på för 5G på global nivå. Det här handlar om viktig teknik för att säkerställa anslutning. Men det handlar också om att bygga förtroende och förtroende för onlinetjänster och skapa rätt förutsättningar för att tekniken ska kunna användas över gränserna. Spektrumkoordinering är avgörande för att få 5G att hända."

Günther H. Oettinger, ansvarig för den digitala ekonomin och samhället, sa: "Efter landmärkeavtal med Kina, Japan och Sydkorea är dagens samarbetsinitiativ med Brasilien ett nytt nyckelsteg mot 5G. Varken Europa eller Brasilien har råd att släpa efter i den digitala eran. Med dagens överenskommelse har vi särskilt förbundit oss att samarbeta kring införandet av 5G i så kallade vertikala industrier som transport eller energi. Internationella överenskommelser är ett komplement till våra ansträngningar att implementera tekniken i EU och det arbete vi startar idag för att utarbeta en 5G-handlingsplan för EU”.

EU och Brasilien har åtagit sig att utveckla en global definition av 5G och att identifiera de tjänster (till exempel uppkopplade bilar, Internet of Things eller mycket högupplöst videostreaming) som bör vara de första som levereras av 5G-nätverk. De två partnerna kommer också att arbeta för att definiera gemensamma standarder för att få en starkare position på den globala scenen. De kommer att samarbeta för att identifiera de mest lovande radiofrekvenserna för att uppfylla de ytterligare spektrumkraven för 5G, särskilt inom ramen för International Telecommunication Union (ITU). Dessutom kommer de att främja utbyggnaden av 5G inom områden som smarta städer, agromat, utbildning, hälsa, transport eller energi samt möjligheter till gemensamma forskningsprojekt inom detta område.

Annons

Samarbetsavtal diskuteras också med Indien och USA.

Mot en handlingsplan för att distribuera 5G i EU

5G kommer att vara en game changer inte bara för telekomföretag utan också för ett antal nyckelbranscher. Det är därför det är viktigt att koppla samman dessa aktörer och hjälpa till att bygga den framtida marknaden för 5G-produkter och -tjänster. I dag i Barcelona uppmanade kommissionsledamot Oettinger sektorer som logistik, transport, energi, hälsa och digital tillverkning att arbeta tillsammans med kommissionen om en 5G-handlingsplan. Det är viktigt att tänka tillsammans på de åtgärder, tidtabeller och investeringsincitament som behövs för att bygga ut viktig 5G-infrastruktur i EU. Målet är att bygga vidare på redan planerade EU-investeringar i 5G-forskning och innovation – 700 miljoner euro till 2020 – så att europeiska företag är redo att börja erbjuda 5G-produkter och -tjänster 2020 (blogginlägg av kommissionär Oettinger).

Kommissionen har nyligen tagit ett viktigt steg för att bana väg för 5G i EU. Tidigare denna månad lade kommissionen fram ett förslag om att samordna användningen av 700 MHz-bandet för mobiltjänster (pressmeddelande). Mobiloperatörer som använder 700 MHz-bandet kommer att kunna erbjuda bredband med högre hastighet och högre kvalitet (dvs utan avbrott i tjänsten) till konsumenter och täcka större områden, inklusive landsbygdsområden och avlägsna regioner. Det kommer att göra det möjligt för Europa att gå vidare och tillhandahålla mobila bredbandshastigheter över 100 Mb/s och komma ikapp med ledande regioner inom 4G mobilt bredband (som Sydkorea eller USA). Så fort specifika 5G-standarder och tillhörande teknik och utrustning är tillgängliga senast 2020 kommer mobiloperatörerna att ha en bra position att rulla ut 5G-tjänster. Ytterligare steg för att samordna spektrum i EU kommer att ingå i den kommande översynen av EU:s telekomregler planeras till hösten 2016.

Bakgrund

Kommissionen har samarbetat med Brasilien om informations- och kommunikationsteknik (IKT) sedan 2008. En gemensam uppmaning mellan EU och Brasilien IKT-arbetsprogram 2016-2017 inom EU:s Horisont 2020 forsknings- och innovationsprogram kommer att inrätta gemensamma projekt om 5G och även underlätta politisk samordning på relaterade områden mellan EU och Brasilien.

I december 2013 lanserade kommissionen en Offentlig-privat partnerskap om 5G (pressmeddelande - faktablad). EU investerar 700 miljoner euro till 2020 i detta partnerskap under Horizon 2020. EU:s industri kommer att matcha denna investering med upp till 5 gånger, till mer än 3 miljarder euro.

Mer information

Audiovisuellt material på signeringsceremonin

Mot 5G i EU

EU:s förbindelser med Brasilien

Digital inre marknad (#DigitalSingleMarket)

Vice ordförande för den digitala inre marknaden Andrus Ansip (@Ansip_EU)

Kommissionär för den digitala ekonomin och samhället Günther H. Oettinger (@GOettingerEU)

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend