Anslut dig till vårt nätverk!

Kristendomen

#Palestine: EU förnyar stöd till den palestinska myndigheten och palestinska flyktingar med första 2016 stödpaket

DELA MED SIG:

publicerade

on

västbanken palestina israel

Idag, den 1 mars, har Europeiska kommissionen godkänt ett stödpaket på 252.5 miljoner euro till stöd för den palestinska myndigheten och palestinska flyktingar. Det är den första delen av EU:s årliga stödpaket 2016 till förmån för Palestina [1].

Den höga representanten/vicepresidenten Federica Mogherini sa: "Europeiska unionen förnyar sitt konkreta engagemang för palestinierna. Genom detta paket stöder EU palestiniernas dagliga liv inom utbildning och hälsa, skyddar de fattigaste familjerna och tillhandahåller också de palestinska flyktingarna med tillgång till nödvändiga tjänster. Dessa är konkreta steg på plats som kan förbättra livet för det palestinska folket. Men dessa steg är inte tillräckligt, de palestinska institutionerna måste fortsätta att växa sig starkare, bli mer transparenta, mer ansvarsfulla och mer demokratiska. Livskraftiga och inkluderande institutioner, baserade på respekt för rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter, är avgörande med tanke på upprättandet av en oberoende och suverän palestinsk stat. För vad vi vill uppnå är upprättandet av en oberoende och suverän palestinsk stat. vid sida, i fred och säkerhet, med staten Israel och andra grannar."

Kommissionsledamot för europeisk grannskapspolitik och utvidgningsförhandlingar, Johannes Hahn, sa: "EU är fortfarande fast i sitt engagemang för palestinierna och stöder aktivt en tvåstatslösning. Vårt bistånd för att säkerställa att den palestinska myndigheten fungerar och att stödja utsatta palestinska grupper, inklusive palestinska flyktingar är ett konkret exempel på detta engagemang. Låt mig också tacka alla EU:s medlemsstater för deras fortsatta stöd till EU-program för denna oroliga region, som har visat sig effektiva.''

Inom dagens paket kommer 170.5 miljoner euro att kanaliseras direkt till den palestinska myndigheten, genom PEGASE-mekanismen (Mécanisme Palestino-Européen de Gestion de l'Aide Socio-Economique). Genom dessa fonder kommer EU att stödja den palestinska myndigheten i att tillhandahålla hälso- och utbildningstjänster, skydda de fattigaste familjerna och ge ekonomiskt stöd till sjukhusen i östra Jerusalem.

De återstående 82 miljoner euro kommer att vara ett bidrag till programbudgeten för FN:s hjälp- och arbetsbyrå i Främre Orienten (UNRWA), som tillhandahåller viktiga tjänster för palestinska flyktingar i hela regionen. Detta stöd syftar till att erbjuda förbättrad tillgång till viktiga offentliga tjänster och ökade försörjningsmöjligheter för de mest utsatta palestinska flyktingarna.

Ett andra åtgärdspaket till förmån för palestinierna kommer att tillkännages senare under året.

Annons

Bakgrund

PEGASE (Mécanisme Palestino-Européen de Gestion de l'Aide Socio-Economique) är den mekanism genom vilken EU hjälper den palestinska myndigheten att bygga upp institutionerna för en framtida oberoende palestinsk stat. Genom utbetalning av pensioner och tjänstemäns löner säkerställs att viktiga offentliga tjänster fortsätter att fungera. PEGASE ger också sociala bidrag till palestinska hushåll som lever i extrem fattigdom och ett bidrag för att betala den palestinska myndighetens räkningar på sjukhus i östra Jerusalem.

UNRWA (FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar i Mellanöstern) tillhandahåller viktiga tjänster för palestinska flyktingar på Västbanken, Gaza, Jordanien, Syrien och Libanon. EU är den största multilaterala givaren av internationellt bistånd till palestinska flyktingar. Mellan 2007 och 2014 bidrog EU med över 1 miljard euro till UNRWA, inklusive 809 miljoner euro till programbudgeten. Dessutom har EU generöst bidragit till UNRWA:s humanitära nödupprop och projekt som svar på olika kriser och specifika behov i hela regionen. EU:s medlemsstater ger ytterligare avgörande stöd till byrån. Partnerskapet mellan EU och UNRWA har gjort det möjligt för miljontals palestinska flyktingar att bli bättre utbildade, leva hälsosammare liv, få tillgång till sysselsättningsmöjligheter och förbättra sina levnadsvillkor, och därmed bidra till utvecklingen av hela regionen.

Mer information:

Europeiska kommissionen: http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/countries/palestine/index_en.htm

EU-delegation: http://www.eeas.europa.eu/delegations/westbank/index_en.htm

UNRWA: http://www.unrwa.org/

 

[1] Denna beteckning ska inte tolkas som ett erkännande av en stat Palestina och påverkar inte medlemsländernas individuella ståndpunkter i denna fråga.

 

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend