Anslut dig till vårt nätverk!

EU

#Europeiska parlamentet: Försvunna migrantbarn, Turkiets visumbefrielse, vapenkontroll

DELA MED SIG:

publicerade

on

europeiskt_parlament_001Parlamentariska utskott behandlar denna vecka de steg Turkiet måste ta för att kvalificera sig för viseringsfria resor i EU samt de tusentals migrantbarn som har försvunnit i Europa. Dessutom diskuterar de för första gången utkast till ändringar av vapenkontrollplaner för att förhindra att vapen faller i händerna på terrorister.

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter debatterar på torsdag de mer än 10,000 XNUMX ensamkommande flykting- och migrantbarn som har försvunnit i Europa. I diskussionen deltar representanter från Europol, byrån för grundläggande rättigheter och den icke-statliga organisationen Missing Children Europe.

Även på torsdagen debatterar kommittén för medborgerliga fri- och rättigheter EU-kommissionens rapport om Turkiets framsteg mot att uppfylla EU:s krav på viseringsliberalisering. Parlamentet, liksom rådet, skulle behöva godkänna alla förslag om att undanta människor i Turkiet från att behöva ha visum när de reser till Europa.

Utländska krigare står på agendan för onsdag. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter ska diskutera en rapport från Eurojust, en EU-byrå som arbetar med rättsligt samarbete om brott, med dess ordförande Michèle Coninsx.

Utskottet för den inre marknaden diskuterar onsdagen parlamentets förslag till ändringar av den föreslagna reformen av EU:s skjutvapendirektiv.

En resolution om att ta itu med orsakerna till energifattigdom och stärka konsumenterna röstas om av industri- och energikommittén på torsdag. Detta är kopplat till kommande lagförslag om den framtida energiunionen i Europa.

Parlamentets och rådets förhandlare träffas på tisdag i syfte att nå en provisorisk överenskommelse om nya EU-regler för att stimulera konkurrensen inom persontrafik, förbättra servicekvaliteten och hjälpa till att nå utsläppsmålen. När en överenskommelse väl har enats om det fjärde järnvägspaketet måste den fortfarande formellt godkännas av parlamentsledamöterna och rådet.

Annons

Riksdagens utredningsutskott som utreder utsläppsmätningar inom bilindustrin har sitt första arbetsmöte på tisdag. Kommittémedlemmarna ska träffa representanter från kommissionens gemensamma forskningscenter och International Council of Clean Transportation.

Den särskilda kommittén för skatteavgöranden träffar ledamöter från nationella parlament på måndag.

Kvinnorättsutskottet röstar på tisdag om en resolution som rör fattigdom ur ett genusperspektiv.

Utrikesutskottet håller på tisdag en hearing om EU:s strategi för att motverka propaganda mot länder utanför EU.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend