Anslut dig till vårt nätverk!

EU

#Turkiet: Ingen viseringsliberalisering utan att uppfylla alla kriterier

DELA MED SIG:

publicerade

on

16092013122156-receptayyiperdogan3EU bör se till att alla dess krav uppfylls innan Turkiet beviljas viseringsfritt tillträde till Schengenområdet, säger Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter. De flesta parlamentsledamöter kritiserade kommissionen för att ha föreslagit viseringsundantag för turkiska medborgare trots att landet ännu inte har uppfyllt alla kriterier.

Ledamöterna säger att Turkiet inte bör diskrimineras, men inte heller bör det få förmånsbehandling. Uttalanden från Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan om att Ankara inte kommer att ändra sin antiterroristlagstiftning – ett av de väntande kraven – orsakar stor oro för parlamentet. Antiterrorlagstiftningen verkar förbjuda alla avvikande röster, med arresteringar av akademiker och journalister som är kritiska mot presidenten.

Parlamentet är oroligt över den politiska situationen i landet efter att premiärminister Ahmet Davutoğlu plötsligt avgick – EU:s främsta förhandlingspartner om viseringsliberalisering, samt hot mot pressfrihet och mänskliga rättigheter. Cypriotiska parlamentsledamöter upprepade också att Turkiet inte erkänner deras land.

På måndagskvällen (9 maj) fick parlamentsledamöterna också yttrandet från parlamentets rättstjänst om de juridiska aspekterna av avtalet mellan EU och Turkiet om migration. Sedan avtalet slöts den 18 mars har parlamentsledamöter uttryckt oro över dess förenlighet med EU och internationell rätt och har klagat över bristen på möjlighet att utsätta det för demokratisk granskning.

De juridiska experterna sa att uttalandet från mars bara återspeglar ett politiskt åtagande från de två partierna och att det inte på något sätt kan anses vara ett internationellt avtal, eftersom det inte är juridiskt bindande. Många parlamentsledamöter protesterade över vad de såg som ett "skumt" avtal med allvarliga konsekvenser, som nåddes på högsta EU-nivå men lämnade parlamentet åt sidan.

Bakgrund

Som en del av avtalet mellan EU och Turkiet som nåddes den 18 mars för att hantera migration och flyktingströmmar bättre, erbjöd EU-ledare visumliberalisering för turkiska medborgare senast i juni 2016, förutsatt att alla EU-riktmärken uppfylls. Parlamentet kommer att behöva besluta på lika villkor med rådet om viseringsbefrielsen enligt medbeslutandeförfarandet.

Annons

I sin tredje lägesrapport, som lades fram den 4 maj, erkände kommissionen att Ankara ännu inte hade uppfyllt fem krav, av 72, avseende bland annat dataskydd och antiterroristlagar. Den 4 maj lade den också fram ett förslag om att häva viseringskraven "under förutsättningen att de turkiska myndigheterna kommer att uppfylla, som en brådskande fråga och eftersom de åtog sig att göra det den 18 mars 2016, de utestående riktmärkena".

Efter kommissionens tillkännagivande klargjorde Europaparlamentets talmanskonferens (EP:s ordförande och politiska gruppledare) att förslaget kommer att behandlas först efter att alla riktmärken har uppfyllts. Tills detta är fallet helt och hållet, och tills kommissionen ger parlamentet en skriftlig garanti för att så är fallet, bör ett grundligt arbete fortsätta men ingen hänskjutning till utskott kan ske.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend