Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

#WTO Handelslättnader avtalet kommer att innebära stora vinster för utvecklingsländerna

publicerade

on

170223WTOTradeFacilitAgreement2Ambassadör François Xavier Ngarambe Rwandas ambassadör Malloum Bamanga Abbas Tchad, Världshandelsorganisationen generaldirektör Azevêd ambassadör Saja Majali Jordanien och Abdulla Nasser Musallam Al Rahbi Oman presentera sina länders TFA instrument för godkännande

WTO har fått två tredjedelar godkännande av avtalet från dess 164 medlemmar som behövs för att underlätta handeln avtalet (TFA) i kraft. Rwanda, Oman, Tchad och Jordanien lämnat sina instrument för godkännande till WTO: s generaldirektör Roberto Azevedo, vilket ökar det totala antalet ratificeringar till önskad tröskeln 110.

Avtalet kommer att påskynda rörelsen, frigörande och klarering av varor över gränserna, lanserar en ny fas för reformer att underlätta handeln över hela världen och skapar ett kraftigt uppsving för handeln och det multilaterala handelssystemet som helhet.

Full implementation of the TFA is forecast to slash members' trade costs by an average of 14.3 per cent, with developing countries having the most to gain, according to a 2015 study carried out by WTO economists. The TFA is also likely to reduce the time needed to import goods by over a day and a half and to export goods by almost two days, representing a reduction of 47% and 91% respectively over the current average.

DG Azevêdo welcomed the TFA's entry into force, noting that the Agreement represents a landmark for trade reform. He said: “This would boost global trade by up to $1 trillion each year, with the biggest gains being felt in the poorest countries. The impact will be bigger than the elimination of all existing tariffs around the world. It also means we can kick start technical assistance work to help poorer countries with implementation.”

EU spelar huvudrollen

EU: s tullmyndigheter kommer att spela en ledande roll i genomförandet av avtalet, i egenskap av både som ett exempel att följa och som en motor för ytterligare framsteg i att underlätta handeln inom EU och på internationell nivå.

Avtalet kommer också att bidra till att förbättra insynen, öka möjligheterna för små och medelstora företag att delta i globala värdekedjor, och minska utrymmet för korruption. enades affären under WTO: s ministerkonferens i Bali i 2013.

Trade Commissioner Cecilia Malmström said: "Better border procedures and faster, smoother trade flows will revitalise global trade to the benefit of citizens and businesses in all parts of the world. Small companies, that have a hard time navigating daily bureaucracy and complicated rules, will be major winners."

International Co-operation and Development Commissioner Neven Mimica added: "Trade is a key driver for sustainable development. The new agreement will help tapping the huge potential of trade. I am ready to assist our partner countries to make the most of this agreement."

The biggest scope for improvement - and thus the greatest potential to reap benefits - is in developing countries. The EU wants this agreement to play a significant role in increasing developing countries' involvement in global value chains. For that reason, the EU has committed €400 million to assist them with the reforms needed to comply with the rules set by the agreement.

In addition to its development dimension, the agreement also forms part of the EU's efforts to help small and medium-sized European companies use the untapped potential of global markets.

EU har varit en av initiativtagarna till affären och ledde insatserna för sin slutsats. Efter ratificeringen av affären av rådet och Europaparlamentet i 2015 EU aktivt uppmuntrat andra WTO-medlemmar att godkänna affären utan dröjsmål. Medan den kritiska massan har nu nåtts, vilket gör avtalet att träda i kraft, hoppas EU återstående WTO-medlemmar kommer att ratificera avtalet inom en snar framtid.

Brexit

Brexit - Europeiska kommissionen ger marknadsaktörerna 18 månader på sig att minska exponeringen för clearingverksamhet i Storbritannien

publicerade

on

Europeiska kommissionen har idag (21 september) antagit ett tidsbegränsat beslut att ge finansmarknadsaktörerna 18 månader för att minska sin exponering mot centrala motparter i Storbritannien (CCP). Tidsfristen är det tydligaste tecknet på att EU avser att flytta "clearing" -verksamheten från London och in i euroområdet.

Flytten kommer att bli ett slag mot London, som är den nuvarande världsledaren när det gäller att rensa ett företag värt flera miljarder. London Clearing House (LCH) rensar nästan en biljon euro i euro i dagskontrakt och står för tre fjärdedelar av den globala marknaden. Clearing erbjuder ett sätt att förmedla mellan köpare och säljare, man tänker genom att ha en större clearingverksamhet så minskar transaktionskostnaderna. När Europeiska centralbanken i Frankfurt försökte insistera på att alla transaktioner i euro gjordes inom euroområdet utmanades detta framgångsrikt i EG-domstolen av George Osborne, då Storbritanniens finansminister.

Tidigare har Londonbörsen varnat för att upp till 83,000 XNUMX jobb kan gå förlorade om denna verksamhet flyttar någon annanstans. Det skulle också finnas spillover till andra områden som riskhantering och efterlevnad.

En ekonomi som fungerar för människor Verkställande direktör Valdis Dombrovskis (avbildad) sade: ”Clearinghus, eller CCP: er, spelar en systemisk roll i vårt finansiella system. Vi antar detta beslut för att skydda vår finansiella stabilitet, vilket är en av våra viktigaste prioriteringar. Detta tidsbegränsade beslut har en mycket praktisk motivering, eftersom det ger EU: s marknadsaktörer den tid de behöver för att minska sin alltför stora exponering för brittiska baserade centrala motparter, och EU: s centrala motparter tid att bygga upp sin clearingförmåga. Exponeringarna blir mer balanserade som ett resultat. Det är en fråga om finansiell stabilitet. ”

Bakgrund

En central motpart är en enhet som minskar systemrisken och ökar den finansiella stabiliteten genom att stå mellan de två motparterna i ett derivatkontrakt (dvs. agera som köpare till säljaren och säljare till köparen av risk). En central motpart har som huvudsyfte att hantera risken som kan uppstå om någon av motparterna inte handlar om affären. Central clearing är nyckeln till finansiell stabilitet genom att minska kreditrisken för finansiella företag, minska smittrisker inom den finansiella sektorn och öka marknadens transparens.

EU: s finansiella systems starka beroende av tjänster som tillhandahålls av brittiska centrala motparter väcker viktiga frågor relaterade till finansiell stabilitet och kräver en minskning av EU: s exponeringar mot dessa infrastrukturer. Följaktligen uppmuntras industrin att arbeta tillsammans för att utveckla strategier som kommer att minska deras beroende av brittiska centrala motparter som är systemviktiga för unionen. Den 1 januari 2021 lämnar Storbritannien den inre marknaden.

Dagens tillfälliga likvärdighetsbeslut syftar till att skydda den finansiella stabiliteten i EU och ge marknadsaktörerna den tid som krävs för att minska deras exponering för brittiska centrala motparter. På grundval av en analys som gjordes med Europeiska centralbanken, den gemensamma resolutionsnämnden och de europeiska tillsynsmyndigheterna identifierade kommissionen att risker för finansiell stabilitet kan uppstå inom området central clearing av derivat genom centrala motparter som är etablerade i Storbritannien (brittiska motparter) ) om det skulle uppstå en plötslig störning i de tjänster de erbjuder till EU: s marknadsaktörer.

Detta behandlades i kommissionens meddelande av den 9 juli 2020, där marknadsaktörerna rekommenderades att förbereda sig för alla scenarier, inklusive där det inte kommer att finnas något ytterligare likvärdighetsbeslut på detta område.

Fortsätt läsa

EU

Förbindelserna mellan EU och Ukraina kommer i rampljuset

publicerade

on

EU och USA gör mycket för Ukraina i frågan om reformer, inte bara för ekonomiska reformer utan också för reformen av rättsväsendet. skriver Martin Banks.

Under de senaste sex åren, som en del av lagliga reformer, har Ukraina utvecklat och antagit ändringar av sin konstitution och antagit ungefär ett dussin lagar.

Den nya högsta domstolen, den högre korruptionsdomstolen skapades, kvalificeringsbedömningen av domare och andra processer har inletts, alla utformade för att ha en positiv inverkan på rättsväsendet och kampen mot korruption. EU deltog aktivt i alla dessa reformer.

Resultatet har dock ännu inte uppfyllt förväntningarna. År 2019 visade en opinionsundersökning från Razumkov-centret för Europarådets kontor i Ukraina att 46% tror att rättsreformen ”ännu inte har börjat alls” och att 43% har en negativ inställning till en rättsreform.

Korruption i Ukraina fortsätter att frodas och rättsväsendet har blivit ännu mer ineffektivt än tidigare. Samtidigt använder vissa ukrainska politiker aktivt ämnet rättsreform för sina egna intressen. I synnerhet använde före detta president Petro Poroshenko ämnet rättsreform för att få kontroll över domstolarna. Och han lyckades med endast några få domare som vågade fatta beslut mot Porosjenkos vilja.

Som ett resultat har antalet erfarna domare som lämnat systemet ökat sedan 2014. Vissa ukrainska domstolar har inga domare kvar alls och domstolarna har avbrutit sitt arbete, vilket gör det svårt eller omöjligt för medborgarna att få tillgång till domstol alls.

I början av 2020 var bristen på rättslig personal vid domstolarna nästan 30%. Detta påverkar kvaliteten på rättsliga förfaranden och tidpunkten för behandlingen av ärenden. Misstänkta stannar kvar i förvarstationer i överdriven tid, fall ackumuleras och rättvisans dynamik saktar ner, vilket leder till sociala spänningar.

Nästan alla är överens om att de genomförda reformerna visade sig vara helt ineffektiva, men varför händer detta? Varför har alla ansträngningar varit förgäves? Frågan skulle diskuteras vid en internationell konferens "Dialog om rättvisa - 2" i Kiev, men händelsen stördes allvarligt.

EU: s beslutsfattare och tjänstemän avbröt sitt deltagande i konferensen, när de fick veta dagen innan att panelen bestod av vissa personer med ett ”tvivelaktigt” rykte.

Även de som bestämde sig för att delta mötte problem. Omedelbart efter att det började mottogs ett anonymt meddelande om gruvdrift av Parkovyi ECC-byggnaden, där konferensdeltagarna samlades.

Alla närvarande var tvungna att lämna lokalerna och vänta ute i en timme medan polisen kontrollerade byggnaden.

Varför försökte någon störa konferensen? Den ukrainska utgåvan av "Vzglyad" sade att konferensen försökte "störa" organisationer och strukturer som fokuserar på Porosjenko.

Journalister pratade med en företrädare för en sådan organisation som sysslar med att främja rättsreformer i Ukraina som sa att endast vissa icke-statliga organisationer i Ukraina har rätt att kontakta européer om ämnet rättsliga och andra reformer.

Ukraina, sade han, har bildat en "kast" av reformatorer som inte tillåter någon annan att diskutera reformer utan deras tillstånd och det är dessa som avgör vem i Ukraina är "tvivelaktiga", det vill säga vem EU-företrädare inte har någon rätt att kommunicera .

En av konferensdeltagarna var en välkänd ukrainsk advokat, Rostislav Popovich, som noterade att det var den andra så höga diskussionen om reform av rättsväsendet - den första hölls förra året i Europaparlamentet. Han skrev på sin Facebook-sida: ”Kiev-evenemanget deltog i folks suppleanter, domare vid högre domstolar, ledande advokater, ledamöter och specialister från Europa, USA och Israel. Kompositionen var representativ och de diskuterade ämnena var aktuella. Men det var mycket svårt att hålla det i Kiev - inte på grund av koronaviruset, utan för att konferensen avbröts av människor som skrev brev till parlamentsledamöterna och krävde att de vägrar att delta och talade om ”otäck” deltagare.

”Varför en så underlig reaktion? Det berodde på att konferensen inte hölls av dem och att de inte valde deltagarna. De ville inte tillåta européer att lära sig sanningen om den verkliga situationen i landet och om de "reformer" som har genomförts här. "

Han tror att det finns människor i Ukraina som "parasiterar på problemen i rättsväsendet och många andra problem."

Enligt Popovich "monopoliserar de" rätten att tala på landets vägnar med Europa och andra västerländska partners. "Dessa människor förstår som regel inte ämnet, förstår inte den verkliga situationen och främjar" reformer "som misslyckas varandra och förvärrar bara situationen. Samtidigt bär inte aktivister något ansvar för resultatet. Dessutom är värre bättre för dem. Så länge det finns problem i landet får dessa människor bidrag till bekämpa dessa problem. ”

Han hävdar att EU kommunicerar uteslutande i Ukraina med en liten grupp människor som kallar sig civilsamhälle - mestadels aktivister, finansierade med bidrag från EU och internationella organisationer. De påstår sig representera alla ukrainare och är ofta de som europeiska politiker ofta kommer i kontakt med för att diskutera reformer.

I verkligheten, säger advokaten, representerar dessa aktivister ingen - de har varken stöd eller ens respekt bland ukrainare och anklagas ofta för korruption själva.

Det var, säger han på insisterande av de som driver på en reform av rättsväsendet att de som arbetar direkt i rättsväsendet "eliminerades" - domare, advokater och advokater. Han säger att detta är en onormal situation för alla länder och en anledning till att reformerna misslyckades.

Det är ganska förståeligt varför få människor i Europa verkar ha en god förståelse för vad som händer i Ukraina, på grund av att européer som är inblandade i att främja vissa modeller av omöjliga rättsliga reformer förvärrar situationen.

Europa bör upprätthålla kontakter inte bara med professionella aktivister utan också med ett större antal människor i Ukraina för att kunna bilda en objektiv bild av vad som händer i landet. Det skulle säkerställa att reformerna verkligen gynnade Ukraina. Ukrainare har redan visat att de är emot Rysslands externa förvaltning. Men nu säger de att Ukraina har fallit under västens externa kontroll och att det ukrainska folket inte kommer att acceptera en sådan situation.

Detta kan få dramatiska konsekvenser och vissa politiker efterfrågar redan ett avslag på europeisk integration med sådana överklaganden som får stöd bland väljarna.

Fortsätt läsa

coronavirus

Irland skärper Dublin COVID-19-begränsningarna när ärenden ökar

publicerade

on

By

Den irländska regeringen tillkännagav på fredagen (18 september) strikta nya COVID-19-begränsningar för huvudstaden Dublin, förbjuder restaurangresor inomhus och rekommenderar alla icke-väsentliga resor, efter en kraftig ökning av fall de senaste dagarna. Irland, som var ett av de långsammaste länderna i Europa som uppstod från låsning, har sett genomsnittliga dagliga fall totalt ungefär dubbelt under de senaste två veckorna och betydande ökningar av de som behandlas för viruset på sjukhus. skriver Conor Humphries.

"Här i huvudstaden, trots människors bästa ansträngningar de senaste veckorna, är vi på en mycket farlig plats", sade premiärminister Micheal Martin i en TV-adress till landet och meddelade begränsningarna.

"Utan ytterligare brådskande och beslutsamma åtgärder finns det ett mycket verkligt hot om att Dublin kan återvända till de värsta dagarna av denna kris." Åtgärderna, som inkluderar ett förbud mot inomhusevenemang, kommer att pågå i tre veckor, sade han. Irland hade den 17: e högsta COVID-19-infektionsfrekvensen av 31 europeiska länder som övervakades av European Center for Disease Control på fredag, med 57.4 fall per 100,000 14 personer de senaste XNUMX dagarna.

Regeringen rapporterade tre dödsfall på grund av viruset på fredag, vilket tog upp den totala vägtullarna till 1,792. Länder över hela Europa, inklusive Storbritannien, Grekland och Danmark, tillkännagav på fredag ​​nya begränsningar för att bromsa ökande koronavirusinfektioner i några av deras största städer. Irland skärpte sina restriktioner på COVID-19 på torsdag genom att införa karantäner på resenärer från de stora semestermarknaderna Italien och Grekland.

Fortsätt läsa
Annons

Facebook

Twitter

trend