Anslut dig till vårt nätverk!

EU

#Antitrust: Kommissionen ska undersöka Nike, Sanrio och Universal Studios angående licensieringsmetoder

DELA MED SIG:

publicerade

on


EU-kommissionen har inlett tre separata antitrustutredningar om huruvida vissa licensierings- och distributionsmetoder från Nike, Sanrio och Universal Studios olagligt begränsar handlare från att sälja licensierade varor gränsöverskridande och online inom EU:s inre marknad.

Kommissionär Margrethe Vestager, ansvarig för konkurrenspolitiken, sa: "Kommissionen undersöker om Nike, Sanrio och Universal Studios begränsar gränsöverskridande försäljning och onlineförsäljning av handelsprodukter. Vi kommer att undersöka om dessa tre företags licensiering och distributionspraxis kan hindra konsumenterna till ett större urval och bättre erbjudanden på den inre marknaden”.

Utredningarna avser licensiering och distribution av merchandisingprodukter. Det är produkter, som kläder, skor, telefontillbehör, väskor eller leksaker, på vilka en bild eller text appliceras under tillverkningsprocessen. Syftet är att öka produkternas attraktionskraft för konsumenter, ofta barn eller tonåringar. Tillverkaren (licenstagaren) får endast använda sådana bilder eller text om den har undertecknat ett licensavtal med ägaren av de relevanta immateriella rättigheterna (licensgivaren).

Nike, Sanrio och Universal Studios licensierar rättigheterna för några av världens mest välkända varumärken. Bland andra märken är sportkläderstillverkaren Nike licensgivare av rättigheterna för Fútbol Club Barcelonas varor, Sanrio är licensgivare av rättigheter för Hello Kitty och Universal Studios är licensgivare av rättigheterna för "Minions" och "Despicable Me".

Kommissionen kommer att undersöka om de tre företagen, i sin roll som licensgivare av rättigheter för handelsprodukter, kan ha brutit mot EU:s konkurrensregler genom att begränsa deras licenstagares möjlighet att sälja licensierade varor över gränserna och online. Dessa metoder kan i slutändan skada konsumenterna genom att hindra dem från att dra nytta av större valmöjligheter och lägre priser, både online och offline.

Om det bevisas kan företagens beteende bryta mot EU:s konkurrensregler som förbjuder konkurrensbegränsande avtal mellan företag (artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt). Kommissionen kommer nu att genomföra sin djupgående undersökning som en prioritetsfråga. Att inleda en formell utredning föregriper inte resultatet.

Bakgrund

Annons

E-handelssektorutredningen och andra utredningar

Kommissionen antog slutrapporten om undersökningen om e-handelssektorn den 10 maj 2017 inom ramen för sin halvtidsöversyn av strategin för den digitala inre marknaden. Under undersökningen samlade kommissionen in bevis från nästan 1 900 företag som är verksamma inom e-handel med konsumentvaror och digitalt innehåll och analyserade omkring 8 000 distributions- och licensavtal. Den fullständiga texten till slutrapporten finns här.

De tre utredningar som nu inleds kompletterar utredningen av e-handelssektorn och andra pågående utredningar av misstänkt konkurrensbegränsande praxis inom e-handel och av klädföretaget Guess distributionspraxis, eftersom de syftar till att ta itu med potentiella hinder för online och offline cross- gränshandel som härrör från licensieringsmetoder som genomförts av de berörda företagen.

bakgrund till förfarandet

Den praxis som är föremål för de tre utredningarna kan utgöra en eller flera misstänkta överträdelser av artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 53 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Artikel 101 i EUF-fördraget förbjuder avtal mellan företag och beslut av företagssammanslutningar som förhindrar, begränsar eller snedvrider konkurrensen inom EU:s inre marknad.

I artikel 11 i antitrustförordningen föreskrivs att kommissionens inledande av förfaranden befriar konkurrensmyndigheterna i medlemsstaterna från deras behörighet att även tillämpa EU:s konkurrensregler på de berörda förfarandena. I artikel 6 i samma förordning föreskrivs att nationella domstolar ska undvika att fatta beslut som skulle strida mot ett beslut som kommissionen överväger i ett förfarande som den har inlett.

Det finns ingen laglig tidsfrist för att avsluta en antitrustutredning. En utrednings varaktighet beror på ett antal faktorer, inklusive ärendets komplexitet, företagens samarbete med kommissionen och utövandet av rätten till försvar.

Mer information om utredningarna kommer att finnas tillgänglig på kommissionens konkurrenswebbplats, i det offentliga ärenderegistret under motsvarande ärendenummer 40432 (Sanrio), 40433 (Universal Studios) och 40436 (Nike).

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend