Anslut dig till vårt nätverk!

Företag

#EUReporter mer inflytelserika och betrodda än The Guardian, Der Spiegel och Le Monde

DELA MED SIG:

publicerade

on

Den årliga undersökningen om vilka är de mest lästa eller sedda medierna och sociala medierna för nyheter om EU-frågor – och vilka ses som de mest inflytelserika – presenterades i ComRes/Burson-Marsteller 2017 EU Media Survey on What Influences the influencers.

Burson-Marstellers vd Karen Massin och ComRes biträdande direktör Meghan Oliver beskrev de föredragna EU-nyhetskällorna och sociala mediekanaler som används av Bryssel beslutsfattare och opinionsbildare, och hur dessa kan jämföras när det gäller att påverka deras beslut.

Undersökningen uppmanade respondenterna att identifiera de EU- och nationella medier som de oftast läser eller tittar på, de sociala medier de oftast använder och att bedöma vilken inverkan dessa källor och kanaler har på deras dagliga arbete

EU-Reporter fick en betydande undersökning som influencer med 9 %, mellan Linked In (12 %) och Instagram (7 %).

“Den huvudsakliga takeaway för EU-Reporter är att när det kommer till EU-nyheter så visar undersökningen det EU-Reporter är mer inflytelserik (och pålitlig) än nationella titlar som t.ex The Guardian, Der Spiegel och Le Monde.

"EU Reporter fick fler röster än alla tre av dessa titlar", säger Burson-Marstellers kommunikationschef Dennis Abbot.

Annons

"I allmänhet överträffar medier som specialiserar sig på bevakning av EU-nyheter, stora som små, nationella titlar bland beslutsfattare och andra påverkare i Bryssel", sa han. "Det är uppenbart att beslutsfattare vill höra nyheterna från källan och inte genom ett nationellt filter."

EU-Reporter var särskilt populär som en pålitlig källa till nyheter och information bland parlamentsledamöter och andra politiker på både huvudnyheter online och sociala medier.

När det gäller användning av sociala medier är det mest sannolikt att EU-influenser säger att de använder Facebook. Nästan två tredjedelar (63 procent) säger att de använder det minst en gång i veckan, följt av Twitter och Youtube (båda 53 procent), LinkedIn (37 procent) och Instagram (17 procent).

Uppgifterna visar att parlamentsledamöter i synnerhet föredrar Facebook, där nio av tio (93 %) säger att de använder nätverket minst en gång i veckan. POLITICO och BBC är de mest lästa eller sedda medierna av beslutsfattare och opinionsbildare i Bryssel – och läsekretsen av båda har ökat sedan den tidigare EU-medieundersökningen, som publicerades i januari 2016.

Nästan två tredjedelar av Bryssel influencers säger att de läser POLITIKER minst en gång i veckan. Mer än hälften säger detsamma om BBC.

Nästan hälften av de tillfrågade läser Financial Times och The Economist. Euronews, som inte täcktes i den tidigare undersökningen, tittas eller läses av mer än en tredjedel av beslutsfattare och opinionsbildare

Karen Massin uttalade sig vid lanseringen av undersökningen: "Europeiska unionen har stått i hjärtat av den stora politiska utvecklingen och tumultartade förändringar under det senaste året, så det är inte en överraskning att se en betydande ökning av läsarna bland EU:s nyhetskanaler. Ökningen i användningen av sociala medier av Influencers, särskilt via YouTube och LinkedIn, är ett annat slående fynd. Resultaten understryker att för att göra din röst hörd i Brysselkonversationen måste du tänka integrerat och engagera dig i både media och sociala medier.”

ComRes Associate Director Meghan Oliver tillade: "Det var fantastiskt att återigen samarbeta med Burson-Marsteller Brussels för att förstå medias inflytande på Bryssel influencers. Det är intressant att notera att läsekretsen över många titlar ökade i år. Samtidigt behöver inte konsumtionen nödvändigtvis korrelera med inflytande – läsekretsen ensam garanterar inte genomslag hos influencers."

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend