#BorderManagement: European Border and Coast Guard Agency stärker det operativa samarbetet med #Albania

| Februari 13, 2018

På 12 februari parlamenterade migrationsministeriet Dimitris Avramopoulos och Albaniens inrikesministern Fatmir Xhafaj utkastet till statusöverenskommelse om operativt samarbete mellan Europeiska gränsbevakningsbyrån och Albanien.

När avtalet är i kraft kommer avtalet att ge byrån möjlighet att tillhandahålla bistånd inom området för yttre gränser och göra det möjligt för de europeiska gräns- och kystvaktbyråns teams att snabbt utnyttjas på albanska territoriet vid plötslig övergång av migrationsströmmar.

Kommissionär Avramopoulos sade: "Jag vill tacka de albanska myndigheterna för de fruktbara förhandlingarna och deras åtagande att nå en överenskommelse så snabbt. Albanien är en frontrunner i regionen och avtalet kommer att fungera som en förebild för liknande arrangemang som vi förhandlar med andra partner på västra Balkan. Ett närmare samarbete mellan Albanien och Europeiska byrån för gräns- och kystvakt kommer att göra det möjligt för oss att bli snabbare och mer flexibla när vi svarar på eventuella migrationsutmaningar. Det är ett viktigt framsteg och ligger i både Albaniens och Europeiska unionens bästa. "

Inrikesministern Xhafaj sade: "Detta är ett viktigt avtal som hjälper oss att få kvalificerad assistans när det gäller gränshantering. Det kommer också att göra det möjligt för Albanien att dra nytta av de projekt som Europeiska unionen kommer att leverera under genomförandet av detta avtal. Det här är ett bra tillfälle för oss att utöka gränsöverskridande samarbete och samarbete med EU-länder. Jag tar också tillfället i akt att tacka det albanska förhandlingslaget för deras professionalism vid förhandlingar och ingående av detta avtal. Vi kommer genast att genomföra de nödvändiga förfarandena för att påbörja genomförandet av avtalet. "

Tillkännagiven av president Juncker i sin 2017-stat i unionen adress och antagen av kommissionen förra veckan framhöll strategin för ett perspektiv på ett trovärdigt utvidgning och ett ökat EU-engagemang med västra Balkan de betydande framsteg som Albanien gjort på sin europeiska väg och den europeiska framtiden i regionen. Utkastet till avtal är den första förhandling som ska ingås mellan Europeiska gräns- och kystvaktbyrån och EU: s partner på västra Balkan.

Förstärkt operativt samarbete mellan prioriterade tredjeländer och Europeiska gräns- och kystvaktbyrån kommer att bidra till bättre hantering av olaglig migration, ytterligare stärka säkerheten vid EU: s yttre gränser och stärka byråns möjligheter att agera i EU: s närmaste grannskap. Statusavtalet med Albanien är ytterligare ett steg mot byråns fullständiga operativisering.

Kommissionen förhandlar för närvarande liknande avtal med Serbien och fd jugoslaviska republiken Makedonien och hoppas att de båda förhandlingarna snabbt kan slutas. Överenskommelsen med Albanien måste nu godkännas av medlemsstaterna och kommer att formellt undertecknas vid ett senare tillfälle, när båda sidorna slutför de nödvändiga rättsliga förfarandena. När avtalet trädde i kraft kommer Europeiska gräns- och kystvaktbyrån att kunna utföra operativa aktiviteter och distribuera lag i Albaniens regioner som gränsar EU, i samförstånd med både de albanska myndigheterna och myndigheterna i de EU-medlemmarna Stater som gränsar till verksamhetsområdet.

Taggar: , ,

Kategori: En framsida, EU, Europeiska kommissionen, världen