Anslut dig till vårt nätverk!

Afrika

Expertgrupp för handelsavtal träffas för att diskutera global e-handel och EU:s handelsrelation med #Afrika

DELA MED SIG:

publicerade

on

Expertgruppen för EU:s handelsavtal, sammansatt av representanter för civilsamhällets organisationer, har träffats för att diskutera e-handel och EU:s handelsförbindelser med Afrika. Förhandlingar inom Världshandelsorganisationen (WTO) om elektronisk handel eller e-handel inleddes i början av mars och EU-kommissionen förbereder just nu EU:s första bidrag till diskussionerna.

Efter lanseringen av den nya Afrika-Europa-alliansen för hållbara investeringar och jobbs, kommer gruppen också att utbyta åsikter om den roll som EU kan spela för att främja Afrikas ekonomiska möjligheter. EU och afrikanska länder kan handla igenom Ekonomiska partnerskapsavtal som ger förmånstillträde till EU-marknaden för afrikanska produkter och syftar till att stödja, genom handel och investeringar, hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning.

Som en del av sitt åtagande för en öppen och inkluderande handelspolitik inrättade kommissionen expertgruppen för EU:s handelsavtal i december 2017 för att ha en regelbunden plattform för att samarbeta med intressenter och företrädare för det civila samhället, såsom arbetsgivarorganisationer, fackföreningar, eller konsumentföreningar. Expertgruppen ger råd och ytterligare teknisk expertis inom olika områden av handelsavtal, förhandlingar och policy.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend