#HumanitarianAid - Mer än € 152 miljoner för Afrikas #Sahel-region

| Juni 13, 2019

Eftersom länder i Sahel fortsätter att drabbas av väpnade konflikter, klimatförändringar och en livsmedels- och näringskris, ger EU 152.05 miljoner euro för att hjälpa människor i nöd i regionen. I kombination med förra årets finansiering har humanitärt bistånd till Sahel fått stöd med över € 423m i EU-bistånd, vilket gör EU till en ledande givare i regionen.

Kommissionären för humanitärt bistånd och krishantering Christos Stylianides sa: "EU: s viktiga arbete i Sahel fortsätter att hjälpa de mest sårbara, i ett av de fattigaste och mest ömtåliga regionerna i världen, där humanitära behov är oroväckande i ökningen. Vårt nya biståndspaket kommer att tillhandahålla livsmedelsbistånd, akutsjukvård, rent vatten, skydd, skydd och utbildning för barn. För att säkerställa att hjälpen sparar liv är det viktigt att humanitära arbetstagare har full tillgång till sitt jobb. "

EU-finansiering från detta biståndspaket ger humanitärt bistånd i följande sju länder: Burkina Faso (Miljoner € 15.7) Kamerun (Miljoner € 17.8) tchad (Miljoner € 27.2) Mali (23.55 miljoner), mauretanien (Miljoner € 11.15) Niger (€ 23.15 miljoner) och Nigeria (€ 28 miljoner). Ytterligare € 5.5 miljoner tilldelas ett regionalt projekt som bekämpar undernäring i Burkina Faso, Mali, Mauretanien och Niger.

Hur EU-bistånd hjälper:

  • Matsäkerhet: Brist på tillräckligt med regn, knappa vegetation och höga matpriser fortsätter i vissa delar av Sahel. EU: s humanitära bistånd fortsätter att ge livsmedelsbistånd, hälso- och sjukvård och vatten till utsatta hushåll, särskilt i de mest kritiska månaderna av året mellan skördarna, där livsmedelsreserverna är kraftigt utarmade.
  • Sjukvård: I en region där nästan 3 miljoner barn under fem år löper risk för allvarlig akut undernäring, är en annan prioritering av EU: s humanitära bistånd att förebygga och behandla detta livshotande tillstånd. EU-finansiering bidrar också till ökad medvetenhet om tidig diagnos, stöd till hälsosystemet och leverans av terapeutiska livsmedel och väsentliga läkemedel för underernärda barn.
  • Beredskap: EU-stödet stärker också samhällenas beredskap och snabb respons i riskfyllda områden, särskilt när det gäller matkriser, förflyttning av människor, naturkatastrofer och epidemier. Genom att länka humanitärt bistånd och utvecklingsstöd bidrar EU också till åtgärder som syftar till att bygga långsiktig samhällsförmåga.

Bakgrund

Vårt Sahel regionen är preget av extrem sårbarhet och fattigdom. Regionala och interna samhällets väpnade konflikter utlöser massförskjutningar av människor. Våld gör det omöjligt för människor att komma åt sina fält eller gå till marknader. Det stör också funktionen och tillgången till grundläggande sociala tjänster. Samtidigt har en följd av torka kvävit samhällets förmåga att återhämta sig från livsmedelsbrist. 4.4 miljoner människor i regionen är i tvångsförskjutning, medan 10.45 miljoner människor uppskattas ha behov av akutmatassistans i 2019.

Mer

Factsheet - Sahel

Kommentarer

Facebook kommentarer

Taggar: , , , ,

Kategori: En framsida, Afrika, EU, Europeiska kommissionen, Humanitärt bistånd, Humanitärt bistånd, världen

Kommentarer är stängda.