Anslut dig till vårt nätverk!

Kenya

Är Kenya nästa Singapore?

DELA MED SIG:

publicerade

on

Av Jean Clarys

Tanken att Kenya skulle kunna bli nästa Singapore verkar ambitiös och provocerande. Singapore nämns ofta som ett exempel på snabb ekonomisk framgång, och Kenya strävar efter en liknande omvandling. Den här artikeln undersöker de viktigaste likheterna och skillnaderna mellan dessa två länder för att utvärdera denna hypotes.

Politiska och ekonomiska ramar: En jämförande analys

Sedan 1960-talet har Singapore upplevt en spektakulär ekonomisk omvandling. Singapore var en gång en liten fiskehamn och har blivit ett av de mest välmående finanscentrumen i världen. Denna framgång är baserad på flera faktorer: strikt politisk stabilitet, attraktiv affärspolitik och förstklassig infrastruktur. Till exempel är Singapores Changi Airport konsekvent rankad bland de bästa i världen, och Singapores hamn är en av de mest trafikerade när det gäller frakttonnage.

Singapores regering har skapat en gynnsam affärsmiljö, attraherar massiva utländska investeringar och stimulerar ekonomisk tillväxt. Kenya, å andra sidan, står för närvarande vid ett kritiskt vägskäl för M-Pesa, som har revolutionerat mobil bankverksamhet.

Recent reforms, particularly within the framework of Vision 2030, aim to transform Kenya into an industrialised middle-income country. Ambitious infrastructure projects, such as the development of the Standard Gauge Railway (SGR) linking Mombasa and Nairobi, illustrate Kenya’s intention to modernize its economy.

Styrning och insatser mot korruption: divergerande vägar

Annons

Singapore’s governance model is often described as benevolent authoritarianism, characterised by efficient administration and relentless anti-corruption efforts. The Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB), established in 1952, plays a crucial role in maintaining low levels of corruption. This approach has maintained political and social stability, creating an environment conducive to economic growth. Singapore’s economic policies, such as special economic zones and tax incentives, have also played a crucial role in attracting foreign investments.

Jurong Island-projektet förvandlade till exempel en grupp små öar till ett kemiskt nav i världsklass. Tvärs över Indiska oceanen, i Kenya, är den nuvarande politiska situationen mycket annorlunda än den i Singapore. Faktum är att landet står inför utmaningar inom förvaltningen och ihållande korruptionsfrågor. Landet rankas dåligt på Corruption Perceptions Index, vilket visar på behovet av omfattande reformer.

De senaste initiativen visar dock en vilja att förändra. Inrättandet av etik- och antikorruptionskommissionen (EACC) och ny lagstiftning som syftar till att förbättra transparensen är steg i rätt riktning. Gradvis demokratisering och administrativa reformer syftar till att förbättra statlig effektivitet och attrahera fler utländska investeringar. Kampen mot korruption är fortfarande en stor utmaning, men betydande framsteg har gjorts under de senaste åren, med högprofilerade fall åtalade.

Infrastruktur och stadsutveckling: Att lägga grunden för tillväxt

Singapore har ett extremt effektivt transportnätverk och välintegrerad stadsutveckling. Mass Rapid Transit-systemet (MRT) är ett utmärkt exempel på effektiv kollektivtrafik som underlättar effektiva förflyttningar inom staden. Förstklassig infrastruktur, inklusive en hamn i världsklass och en internationell flygplats, är viktiga pelare i dess ekonomi. Singapores regering har investerat mycket i infrastruktur och insett dess betydelse för ekonomisk utveckling och attrahera internationella företag.

För sin del har Kenya genomfört flera nyligen genomförda infrastrukturprojekt för att modernisera sina transport- och kommunikationsnätverk. Thika Superhighway är ett anmärkningsvärt exempel som förbättrar förbindelserna mellan Nairobi och omgivande regioner. Initiativ som järnvägsprojektet Mombasa-Nairobi och utvecklingen av motorvägar syftar till att förbättra förbindelserna och stimulera ekonomin. Finansiering och förvaltning av dessa projekt innebär dock betydande utmaningar. Offentlig-privata partnerskap, såsom Lamu Port-South Sudan-Ethiopia Transport Corridor-projektet (LAPSSET), används ofta för att övervinna dessa hinder, vilket erbjuder möjligheter för framtida utveckling.

Utbildning och innovation: Bygga en kunskapsbaserad ekonomi

Singapore’s education system is renowned for its excellence, particularly in the fields of science, technology, engineering, and mathematics (STEM). Institutions like the National University of Singapore (NUS) and Nanyang Technological University (NTU) are highly ranked globally. The government strongly encourages innovation and research and development, which has enabled Singapore to become a global leader in technology and innovation. For instance, the Agency for Science, Technology, and Research (A*STAR) drives innovation in various fields.

In a similar dynamic to Singapore, although challenges remain, Kenya has also made significant progress in the field of education. The country has seen an increase in literacy rates and school enrolment. Initiatives such as tech hubs and support for start-ups demonstrate a commitment to promoting innovation. The country has become a technological hub in Africa, with notable developments in information and communication technologies. For example, the iHub in Nairobi serves as a collaborative workspace for tech entrepreneurs. However, to reach Singapore’s level, additional investments in education and innovation are necessary.

In summary, while Kenya and Singapore share certain similarities in terms of economic development and modernisation aspirations, significant differences remain. Singapore’s effective governance model and anti-corruption efforts contrast with Kenya’s political challenges. However, with continued reforms and strategic investments in infrastructure and education, Kenya has the potential to follow a development trajectory similar to Singapore’s. Only time will tell if Kenya can indeed become the next Singapore, but current signs are promising.

© Jean CLARYS, 2024. Alla rättigheter reserverade

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend